Ръководство
Съветник на Председателя на УС

Изпрати съобщение

Завършил е Икономическия институт в София през 1982 г. Работил е в „Търговия на едро”, търговски и квалификационни фирми и Института за държавно и стопанско управление при МС, като главен асистент.  През 1990 г. защитава научна степен – доктор по икономика в Специализирания научен съвет „Цени, възпроизводство и ефективност” към Икономическия институт на БАН. 

През 1992 г. постъпва на работа в БСК като експерт в направление „Икономически анализи”, впоследствие е назначен за главен директор в БСК, от м. декември 2008 г. е зам.-председател на БСК, а от 1 ноември 2020 г. е съветник на Председателя на УС. Като такъв, наблюдава теми от интерес на БСК, касаещи присъединяване на България към Еврозоната, Европейския зелен пакт (European Green deal), пазара на труда, политика по доходите, данъчна политика и предоставя становища и предложения по тях на Председателя на УС. 

Димитър Бранков участва в състава на Икономическия и социален съвет, в Консултативния съвет по европейската зелена сделка и Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд. Бил е член на съвета към Агенцията по заетостта, на Съвета по акредитация към ИА БСА, Работна група 20 по Околна среда, както и на други консултативни органи към МОСВ, МТСП, Българския институт по стандартизация и други. 

Специализирал е микро и макроикономика по курс на МIT (1991г. Полша); индустриални отношения и корпоративно управление в NIKKEIREN, Япония (1993г.); Международния институт по труда на МОТ, Женева (2001г.); Системи за управление по околна среда по програма на UNEP/ICC в St Catherine’s Colleague, Оксфорд, Великобритания и Government Institutes, Вашингтон; водещ одитор на системи за управление на качество и околна среда, AJA Registrars Europe s.r.l., Бристол, Великобритания и други. 

Има над 70 публикации, свързани с индустриалните отношения, пазара на труда, корпоративно управление и околна среда.

Притежава консултантски и преподавателски опит, вкл. при управление и изпълнение на проекти в България, Македония, Румъния, Албания, Великобритания, Унгария. 

Владее английски и руски език.