Ръководство
Съветник на Председателя на УС

Изпрати съобщение

Завършил е Икономическия институт в София през 1982 г. Работил е в „Търговия на едро”, в търговски и квалификационни фирми и Института за държавно и стопанско управление при МС, като главен асистент.  През 1990 г. защитава научна степен – доктор по икономика в Специализирания научен съвет „Цени, възпроизводство и ефективност” към Икономическия институт на БАН. 

През 1992 г. постъпва на работа в БСК като експерт в направление „Икономически анализи”, впоследствие е назначен за главен директор в БСК и зам.-председател на БСК от декември 2008 г. От 1 ноември 2020 г. е съветник на Председателя на УС, като представя становища и предложения по теми от интерес за БСК, вкл. присъединяване на България към Еврозоната, Европейски зелен пакт, пазар на труда, политика по доходите, данъчна политика и др. 

Димитър Бранков е участвал в състава на Икономическия и социален съвет,  Консултативния съвет по европейския зелен пакт, съветите към Агенцията по заетостта, по акредитация към ИА БСА и консултативни органи към МС, МОСВ, МТСП, Българския институт по стандартизация и др. Понастоящем участва в Управителния орган на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд, Дъблин, РГ 20 по Околна среда и др.

Специализирал е микро и макроикономика по курс на МIT (1991г.); индустриални отношения и корпоративно управление в NIKKEIREN, Япония (1993г.); Международен институт по труда, МОТ, Женева (2001г.); Системи за управление по околна среда по програма на UNEP/ICC в St Catherine’s Colleague, Оксфорд, Великобритания и Government Institutes, Вашингтон; водещ одитор на системи за управление на качество и околна среда, AJA Registrars Europe s.r.l., Бристол, Великобритания и други. 

Има над 70 публикации, свързани с индустриалните отношения, пазара на труда, корпоративно управление, околна среда и др.

Притежава преподавателски и консултантски и опит в управление и изпълнение на проекти в България, Македония, Румъния, Албания, Великобритания, Унгария. 

Владее английски и руски език. 

Вж. СНИМКИ