Прочетено: 883

Нова ТВ, 09/01/2012
 
157 милиарда лева дължат предприятията по данни на Българската стопанска камара. Това е с 9 милиарда повече в сравнение с 2009 година. Въпреки това, работодателите отчитат, че задълженията нарастват по-бавно спрямо предходните години.