Прочетено: 470

БНТ, "Референдум", 3 юли 2012 г.

Неизбежен ли беше резкият скок?  Какъв ще бъде ефектът от него върху производители, търговци и потребители?  Какво да очакваме – овладяване на цените или ново повишение?

Прогнози и коментари направиха председателят на ДКЕВР Ангел Семерджиев, Димитър Бранков - заместник-председател на БСК, Николай Налбантов - директор на дирекция "Енергийни стратегии и политики за устойчиво развитие" в МИЕ, Иван Хиновски - председател на Български енергиен форум, Валентин Терзийски - Сдружение на топлофикационните дружества, Костадинка Тодорова от Асоциацията за устойчива енергия.