Прочетено: 1420

bloombergtv.bg, 8 септември 2017 г.

Към настоящия момент българският бизнес заплаща такса „смет“ по един много несправедлив метод, какъвто е данъчната оценка или отчетната стойност, и то при условие, че за миродавна се приема по-високата от двете.

Това каза в ефира на „В развитие“ с водещ Вероника Денизова заместник-главният секретар на Българската стопанска камара Добри Митрев.

„Тоест, ако вие сте инвестирали във вашето предприятие, ако сте вложили средства във високотехнологично и иновативно оборудване, може дори да нямате работна сила на място, но трябва да заплащате такса битови отпадъци на база на това, че сте инвестирали. На практика това е едно наказание за всеки един, който решава да създава блага, да създава брутния продукт на страната“, каза още той.

„Фактически към настоящия момент такса „смет“ може да бъде разглеждат като един втори имуществен данък“, изтъкна зам.-главният секретар на БСК.

„Такса „смет“ се състои от три компонента – сметосъбиране и сметоизвозване, третиране и обезвреждане на отпадъците и почистването на тероториите за обществено ползване – площади, алеи, паркове, мостове и т.н. Вносителят на предложенията за изменение в закона – Министерски съвет, предлага да могат да бъдат използвани различни видове основи за трите компонента“, каза още Митрев.

„Ние особено възразяваме срещу предвидената за третия компонент основа – наличие на основа като застроена или незастроена площ на недвижим имот. Това на практика обезсмисля всички тези активни действия на Министерството на финансите, на МОСВ, на всички нас, които участвахме в работната група“, коментира гостът в предаването.

„Застроената или незастроената площ на имота отново няма никакво отношение към формирания битов отпадък и е в пълен разрез с европейския принцип, че замърсителят плаща“, добави той.

В продължението на разговора въпросът бе обсъден обстойно, както и бе разгледано още едно от решенията на казуса – разделното събиране на отпадъците, което автоматично да води към по-ниски такси.