Bloomberg tv

Проектобюджет 2018 е удобен и технически добре изготвен. Това каза Димитър Бранков, зам.-председател на Българската стопанска камара (БСК), в предаването "В развитие" на Bloomberg TV Bulgaria, с водещ Вероника Денизова.

"Това е един удобен бюджет, независимо, че по няколко функции има едно значително увеличаване на разходите, включително в областта на отбраната, както и при образованието. Заявява се намерение в рамките на три години практически да бъдат вдигнати заплатите на учителите два пъти. Имаме значителен ръст при някои пера, но като цяло това е бюджет, който ще бъде изпълнен, вероятно лесно. Разбира се всичко зависи и от световната конюнктура, от рисковете пред заложените параметри, но те са добре пресметнати.

Имаме смяна на факторите на растежа, поне както са заложени в макрорамката, ако досега външната среда се отразяваше благоприятно на нетното салдо по търговията и услугите, то очевидно, и така е заложено като параметри, през 2018 ще се разчита на увеличение на потреблението, на ръст на доходите, преди всичко в бюджетната сфера", каза гостът.