Канал 3, "Всичко коз"

Гости: Елка Димитрова, Димитър Бранков и проф. Валентин Кисимов