Прочетено: 238

Канал 3

Елка Димитрова, Димитър Бранков и Валентин Кисимов във "Всичко коз"

Направени са прогнози до 2032 година. Периодично ние възлагаме актуализиране на тези прогнози. Все повече съвременното развитие на пазара на труда изисква информация на бъдещето. Този модел, който е разработен, проектира в бъдещето на база иконометрични модели. Очертава се, че като сектори на търсене ще бъде производствената промишленост, в която ще се разширят работните места, каза в предаването "Всичко коз", Елка Димитрова.

По образование ще има също промяна - ще се увеличи броят на висшистите у нас, което е положително. Също така, ще нарасне търсенето на кадри с висше образование и средно, но ще спадне за хората с ниска образованост, каза още тя.

Димитър Бранков допълни:

И в сферата на услугите се задава промяна. В голяма степен ръстът на работната заплата се дължи на голямото развитие в новите области- IT специалисти, технологии и други. Много е важно да знаем откъде тръгваме. Това, което ни липсва, са базовите предпоставки. Каква е прогнозата за развитие на БВП в следващите години? Не разполагаме с такава. 

Професор Валентин Кисимов пък заяви:

Ако имаме количество завършващи средно образование с матура, много по-голямо е количеството на свободни места в университета, следователно всеки, който иска завършва висше образование. След като вземем хората, завършващи училище, и ги преместим в университета, е естествено местата за хората със средно да се овакантяват.