Прочетено: 297

bloomberg tv 

Димитър Бранков, зам.-председател на Българската стопанска камара (БСК), „В развитие“, 04.07.2019 г.

Бизнесът в България отчита увеличение на разходите за труд с около 13% в сравнение с предходното тримесечие на годината, но това не означава непременно, че заплатите в страната са се повишили толкова значително, обяснява зам.-председателят на Българската стопанска камара (БСК) Димитър Бранковв предаването „В развитие“ с водещ Живка Попатанасова.

„Най-голям компонент са разходите за осигуровки, поемани от работодателя. Разходите за облекло също влизат в това число. Този ръст се дължи на редица фактори, сред които трябва да включим и увеличената заетост. Наблюдаваме увеличение в, т. нар., аутсорсинг дейности, имаме ръст и в образованието“.

Ръстът в заплатите в сектор образование се дължи на два фактора, продължава Бранков. Публичният сегмент за увеличение на заплатите е общоизвестна политика на правителството, която влиза в сила. Другият фактор е ниската начална ставка на заплатите в сектора, ако вземем предвид основата от преди 10 години.