БНТ

Бизнесът застана зад идея на на партия "Воля" работодателите да е заплащат първите дни от болничния отпуск на работника. За коментар в студиото са Димитър Бранков – заместник-председател на Българската стопанска камара и Иван Нейков от Балканския институт по труда и социалната политика, бивш социален министър.

Димитър Бранков припомни, че едно временно положение от 2010 година е станало постоянно. Дотогава практиката е била държавното обществено осигуряване да заплаща 70% от първия ден от болничния на работника, а останалите изцяло по определена схема са се поемали от ДДО. Идеята сега е тази практика да се възстанови. В следващите години, допълни той средствата, които се изплащат за временна нетрудоспособност са се увеличи над два пъти. Делът на работодателите в общо изплатените суми е нараснал от 16 до 24% и това подсказвало наличието на широки злоупотреби - пробиви в социалното осигуряване и в здравеопазването, които генерират разходи, поемани в крайна сметка от цялото общество., т. е. и системата на ДОО, и работодателите, и работниците.

"И двете страни в трудово-осигурителното отношение в крайна сметка са платци на системата."

Бранков подчерта като проблеми занижения контрол от Агенцията за медицински одит, предоставянето на права, включително пенсионни, за краткосрочни обезщетения без да са платени осигурителни вноски. Освен това все по-често, по думите му, нарастват измамите, при които без да е положен труд, той се декларира като положен, не се заплаща - такъв тип осигурителни измами участвали и осигурители, и осигурени лица, и лекарят, който удостоверява фиктивно заболяване. Така се източва ДОО и броят на тези измами расте, изтъкна Бранков. Едновременно с това той подчерта, че работодателите не са в позиция да упражняват контрол, защото няма компетентността на медицински лица, за да установят дали има инфекция, а ако я има, каква е тя.

Иван Нейков обясни, че първоначалната идея на досегашното положение е била да се увеличи контролът върху фалшивите болнични, тъй като в първите три дена /най-масовия случай на болнични/, работодателят най-добре може да прецени дали наистина работникът е болен и да упражнява някакъв контрол. За съжаление когато работодателят установи, че работникът злоупотребява, той не може да го санкционира, защото съдебната практика оправдава работника.

"Съдът казва: той работникът не е виновен, на него някой му е издал болничния лист... т.е. идеята не се сбъдна."

В същото време Нейков отбеляза, че дори НОИ да плаща болничните, това няма да намали злоупотребите. Та нали парите в НОИ са отново на работниците и на работодателите.

"Онова, което трябва да се направи, е много бърз и професионален анализ защо се стигна дотук. Ние това не правим. Казваме това не върши работа, хвърляме се в някаква друга посока и след 6 месеца някой друг ще предлага обратното."