Прочетено: 593

  • 63% от българите биха искали да научават повече за успешни български предприятия и български предприемачи.
  • 59% изразяват неодобрение, че в медиите не се споменават имената на успешните компании, а само 18% са на обратното мнение.
  • 74% са на мнение, че негативните новини преобладават в българските медии.

Това показва проучване на общественото мнение, проведено от Агенция „Тренд“ по поръчка на Германо-българската търговско индустриална камара (ГБТИК) и група партньорски бизнес организации, участващи в съвместна инициатива под наслов „За да успеем в България“. Инициативата и резултатите от проучването бяха представени на пресконференция днес (19 септември 2019 г.) от Лидия Шулева – председател на Специализираната комисия по икономическо развитие към ГБТИК и основен координатор на инициативата, и Димитър Ганев – съосновател на Агенция „Тренд“.

Инициативата „За да успеем в България“ е провокирана от отказа от страна на електронните медии да споменават фирмени и продуктови наименования с информационна, а не с рекламна цел, с което лишават аудиторията от пълноценна информация и ограничават възможностите за развитие на корпоративната социална отговорност. В резултат на това, до българските граждани (най-вече до младите хора) не достига необходимата информация за съществуващите възможности за пълноценна и качествена трудова реализация в български компании, предлагащи отлични условия за труд и кариерно израстване. Според Лидия Шулева, „липсата на информация в електронните медии за успешни български предприятия и за условията на работа в тях е една от причините много млади хора да смятат, че в България няма добри условия за професионална реализация“.

Основен инициатор на „За да успеем в България“ е ГБТИК, но за кратко време към инициативата бяха привлечени и други бизнес организации, сред които Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската стопанска камара (БСК), Адвантидж Австрия, Българо-румънската търговско-промишлена палата (БРТПП) както и Българската търговско-промишлена палата (БТПП), Конфиндустрия България, Френско-българската търговска и индустриална камара (ФБТИК) и Шведско-българската търговска камара (SweCham).

Организаторите стартираха кампанията с възлагането на социологическо проучване за нагласите на българското общество към процесите в икономиката и стопанските субекти, както и към начина на медийното им отразяване. Предстои в средата на месец ноември да се проведе кръгла маса, на която да бъдат поканени всички заинтересовани страни за открита дискусия по проблема. На следващ етап ще се пристъпи към подготовка на предложения за нормативни промени, които да осигурят възможността за обективно представяне на икономическите достижения на българските предприятия, а аудиторията да бъде пълноценно информирана по възможно най-обективния начин.

Вижте още ТУК!