Прочетено: 253

бТВ, Новините, 27.06.2020 г.

 

Двойно ще е увеличението на разрешения извънреден труд за година. Социалното министерство вече публикува за обществено обсъждане предложенията за промени в Кодекса на труда, съобщава bTV.

Сега може да се полагат до 150 часа извънреден труд годишно. Предлага се да стане 300 часа, но само ако това е записано в колективен трудов договор на отраслово или браншово равнище.

И още - младите работници, които постъпват на работа за първи път, да имат право на платен отпуск след като натрупат 4 месеца стаж, а не 8 както е сега.

Пакетът с предложения включва още договорите на учителите да не могат да се прекратяват едностранно от работодателя им, само защото са изпълнили условията за ранно пенсиониране.

До няколко години Жанета Рачева ще изпълни условията за ранно пенсиониране, на което учителите имат право.

И договорът й тогава може да бъде прекратен от работодателя само на това основание. Ако предложените промени обаче станат факт, прекратяването ще се случи само ако и учителят го иска.

"Мисля, че ако нямам някакви лични причини и дай боже да съм здрава, бих могла да поработя 5-6 години още, децата ме възприемат все още", споделя Жанета Рачева.

Пакетът с предложения включва и възможността да се полага двойно повече извънреден труд в годината.

Условието е да има сключен Колективен трудов договор на отраслово или браншово ниво, в който това да е записано.

"Ако работодателят е в организация, която е подписала колективния трудов договор, тя ще важи за неговото предприятие", посочва Ненко Салчев, от Министерството на труда и социалната политика.

Ако обаче работодателят не членува в организация, подписала колективния договор, няма да може да кара работниците си да полагат до 300 часа годишно извънреден труд. Ще важи правилото - до 150 часа.

Като и тук има особеност - предлага се дори и не всички представителни организации на работодателите и работниците в бранша да са се подписали под колективния договор, социалният министър да може да разпростре прилагането му сред всички предприятия.

Според Жасмина Саръиванова, от Българската стопанска камара
това противоречи на правото за свобода на договарянето.

"Подобна норма не е никак демократична, създава сериозни условия за неравновесие както между конкуренти в даден бранш така и в отношенията между работодатели и служители", смята адвокатът по трудово право Ангел Бузалов.