Прочетено: 157

БНТ, Още от деня, 25.09.2020 г.

Гости в студиото: Димитър Бранков, зам.-председател на БСК, и Пламен Димитров, президент на КНСБ

_____________

Основният проблем на обществата, в това число и България, през последните години са задълбочаващите се неравенства, страната ни е на първо място в ЕС по дълбочина и по размер на неравенствата в доходите. КНСБ предлага преразпределяне на данъците, заяви президентът на синдикалната организация Пламен Димитров в "Още от деня".

"Ние не говорим за увеличение на данъците като цяло", уточни Пламен Димитров.

Предлагат трите данъка - ДДС, данъка върху печалбата и данъка върху доходите - да бъдат с еднаква ставка от 15%. Това означава намаляване на ДДС от 20%, увеличаване на данък печалба от 10 на 15% и въвеждане на необлагаем доход за физическите лица и данъкът върху доходите да е 15%.

"Това дава негативен ефект към фиска, следователно оставя пари у хората и у фирмите в различен размер, затова казвам, че не увеличаваме данъците, а ги преразпределяме", заяви Пламен Димитров.

При това предложение намалението към фиска е 4 600 000 000, но се предвиждат компенсирани промени и негативният ефект ще е 600-700 000 000.

Работодателските организации са изразили положително становище към всяка една стъпка за намаляване на данъчни ставки, но за тях като цяло предложенията на КНСБ са добра отправна точка за дискусия, отбеляза Димитър Бранков, заместник-председател на БСК. Той подчерта, че трябва да се съобразяваме със ситуацията, в която се намираме. В чакалнята на еврозоната сме и в следващите 2 години трябва да поддържаме 3% дефицит и останалите три Маастрихтски критерия.

Димитър Бранков заяви, че може би трябва да се помисли за постепенно намаляване, а не наведнъж с 5% на ДДС, да се види ефектът.

"Официалната позиция на БСК е, че по-радикални промени можем да си позволим едва след влизането в еврозоната", посочи Димитър Бранков.

Пламен Димитров защити предложенията, като подчерта, че това е стъпка към намаляване на неравенството.

Димитър Бранков посочи и друга причина за неравенството - с маргинализиращите се общности на пазара на труда, с хора без образование и квалификация, които нямат трудови навици и не ги придобиват. Има и много други причини за неравенството, не отрича предложенията на КНСБ, защото моментът е подходящ, трябва да се чуят и позиции на кандидати за парламента, независимо дали изборите ще са предсрочни или редовни, но в един балансиран контекст.