Прочетено: 245

Знаете ли, че в България има добре развита индустрия, която изцяло съответства на новите „зелени“ политики на Европейския съюз и реално прилага кръгова икономика?

Асоциацията на преработвателите и търговците на дрехи втора употреба (член на БСК) обединява повече от 40 компании, които събират, сортират и продават текстилни артикули за повторна употреба.

Средногодишно те обработват 35 000 тона ненужен текстил, а близо 70% от него е пригоден за повторна употреба. Това означава, че само за една година е осигурена повторната употреба на повече от 90 милиона отделни текстилни артикула.