Представяне

Българска асоциация кръгов текстил (БАКТ) обединява компании с натрупана експертиза в областта на разделното събиране и оползотворяване на отпадъци от текстилни продукти, подготовката им за повторна употреба и тяхната пазарна реализация като дрехи и обувки втора употреба. Членовете на организацията са близо 50 български и международни компании с дългогодишен опит в сектора, които се развиват както спрямо изискванията на пазара и най-добрите практики, така и в унисон с принципите за устойчивост и ресурсна ефективност. Компаниите прилагат кръгови бизнес модели в България повече от 25 години и осъществяват успешно дейността си в други държави-членки на Европейския съюз (в т.ч. Германия, Холандия, Дания, Швеция), както и в трети страни като Швейцария и САЩ.

БАКТ е правоприемник на Асоциацията на преработвателите и търговците на дрехи втора употреба (АПТДВУ) – организацията с най-много опит в разделното събиране и обработка на употребяван текстил в България.

Асоциацията е член на The European Recycling Industries’ ConfederationБългарската стопанска камара, на Bureau of International Recycling както и на Германо-Българска индустриално-търговска камара.

Севдалин Спасов
Председател на УС
0888 807 431