Прочетено: 176

На 25 март 2021 г. се проведе онлайн дебат с основните политически сили, организиран от Националната пациентска организация, в партньорство с БСК и в. Капитал.

Темата на дебата бе "Здравеопазване на кръстопът: между пандемията и реформите”.

Представяме ви встъпителните думи на Мария Минчева, зам.-председател на БСК.

Повече за дебата вижте ТУК.

Ето какво каза Мария Минчева при откриването на форума:

Една година след като СЗО определи разпространението на ковид 19 за пандемия, дефицитите и проблемите в системата на здравеопазването е тема на обществата в цял свят. Пандемията освети належащи за решаване въпроси, свързани както с техническо обезпечаване на системата с оборудване и непрекъсваемост на доставките, така и с липса на медицински перонал, затруднен достъп до адекватна и навременна медициска помощ и редица други.

Темата „здравеопазване“ присъства традиционно във фокуса на внимание на Българска стопанска камара. Не само защото при нас членуват обединения на работодателите на сектора, но и защото работодателите плащат 60% от вноската за здравеопазване. Затова е и разбираем интересът на работодателите от ефективното разходване на тези средства и безпроблемното функциониране на системата на здравеопазването. За работодателите е важно здравословното състояние на работещите, както и когато се налага да ползват здравни услуги това да се случва без излишна бюрокрация, административни пречки и ненужен престой в болнични заведения.

Бизнесът очаква от здравната система:

  • да предпазва работещите от заболявания
  • бързо да решава възникналите здравни проблеми - да не отнема полезно време за достъп до лечение и да не се отсъства дълго от работното място.
  • Да предоставя качествени услуги.

Какви са приоритетите за работодателите?

1. Цялостна дигитализация – стъпки и конкретни срокове. Сега подходът е ведомствен, работи се на парче, без съгласуваност и видими резултати. Не веднъж сме правили предложения за възлагане „до ключ“ на проект за такава цялостна дигитализация, защото е очевидно мълчаливото съпротива за промяна. Да се представя периодична информация и резултати в Националния съвет за тристранно сътрудничество, ИСС и други органи с обществено участие и представителство.

Цялостно внедряване на Национална здравно-информационна система e предвидено като рефрма в НПВУ. Може да се сподели мнение, че усилията в тази посока обаче могат да бъдат формулирани доста по-амбициозно.

2. Готовност за следващи пандемии – акцент върху профилактиката и промоцията на здравето

3. Намиране на решения за проблеми, за които работодателите алармират от години – преустановяване на заплащането на първите три дни болнични от работодателите, намаляване на ползването на отпуск за временна неработоспособност, реформиране на системата оценка на работоспособността, която да отразява обективно здравословносто състояние на населението.