Ръководство
Зам.-председател на БСК

Изпрати съобщение

Мария Минчева работи в Правния отдел на БСК от 2006 г. От 2018 г. е директор на Правния отдел, а от 1 ноември 2020 г. е зам.-председател на БСК.

Завършила е "Право" в СУ "Св. Климент Охридски" и "Международни отношения", магистърска програма "Право на Европейския съюз" в СУ "Св. Климент Охридски", съвместно с Университет Нанси 2 (Франция).

Член е на Група I - Работодатели и Комисията по международно сътрудничество и европейска интеграция на Икономическия и социален съвет на Р България.

Представлява БСК /като член на BusinessEurope/ в Комитета по социален диалог в Брюксел, който е основeн орган за социален диалог на европейско равнище.

Член е и на Надзорния съвет на Националния институт за помирение и арбитраж, а за 2019 г. е и негов председател.

Мария Минчева е член на Европейския икономически и социален комитет (група Работодатели) за мандат 2020-2025 г.

Публикации:

"Каква е ролята на работодателя при реализиране на особената закрила от държавата на жените майки?", сп. Съвременно право, бр. 4, 2018

"България в навечерието на 100-годишнината на МОТ – достижения, предизвикателства и възможности", доклад за Международна научно-практическа конференция „МОТ И БЪЛГАРИЯ – 100 ГОДИНИ И ЗАНАПРЕД“, СУ „Св. Климент Охридски“, юни 2019

Владее английски език.

вж. СНИМКИ