Дата: 20.06.2019

Автор: Гергана Гиздина

Прочетено: 184

Денят на лятното слънцестоене, най-дългият ден в годината, е обявен за Международен ден на слънцето, който се чества с различни прояви по света от 1995 г. През 1997 г. идеята е подкрепена от могъщи европейски организации и от Комисията на ЕО. България отбелязва за първи път датата през 1997 г. Целта е да се обърне внимание върху значението на слънчевата енергия като източник на екологично чиста енергия и използването на чисти технологии за опазването на планетата.

  • Енергията, която слънцето излъчва за един час, се равнява на енергията, която 6,8 милиарда души употребяват за 1 година. Осъзнавайки какво огромно количество енергия отделя Слънцето, Чарлз Фриц е създал първите соларни клетки през 80-те години на 19-ти век. Оттогава насам слънчевата енергия придобива все по-особена важност в ежедневието ни.  
  • По данни на "Грийнпийс" за 2018 г., в Германия и Великобритания има по над 1 млн. домакинства, които задоволяват нуждите си от енергия, черпейки я от слънцето. В България те са малко над 2 000. От инвестицията печелят не само домакинствата, инсталирали слънчеви панели на покривите на домовете си, но и останалите, защото консумацията на безплатната слънчева енергия води до намаляване на мощностите през деня, включвани от системния оператор.
  • Половината от електрическата енергия в Европейския съюз може да се произвежда от малки фотоволтаици, монтирани на покривите на домовете, при благоприятна политика на държавите-членки.
  • Лидер в Европа по инсталирани мощности на слънчева енергия е Германия, на второ място е Италия. След Румъния, България е страната с най-висок процент на собственост на фотоволтаици от големи компании.
  • От 2020 г. в Калифорния ще се изискват соларни панели на покривите на всички нови домове, като опит да се намалят вредните емисии. Щатът-лидер в зелената енергия настоява и за повече електрически превозни средства.  
  • Обществени сгради и училища са най-подходящи за слънчеви панели. През лятото учебните заведения са затворени и не потребяват енергия. В същото време, произвеждат такава, която може да бъде ползвана от други консуматори. Подобна е ситуацията и с други общински сгради. Това би довело до намаляване на разходите им и генериране на приходи. На този принцип в гръцкия град Лариса общината е инсталирала 1 800 панела върху покривите на училищата и сградата на общинската администрация. С тях се захранват всички 27 детски градини в Лариса.
  • Добри примери в България са общините Неделино и Сапарева баня, където уличното осветление е подменено в комбинация с енергиен мениджмънт и е постигнато близо 80 на сто намаление на разходите.
  • Един от всеки 7 българи би могъл да произвежда електроенергията, която използва.