Дата: 20.06.2019

Автор: Екатерина Катрачева

Прочетено: 468

Каква е Вашата гледна точка към енергетиката?

Енергетиката е кръвоносната система на всяка икономика: петролът, природният газ и електроенергията са от решаващо значение за поддържане на устойчив растеж. Икономическото и социалното благосъстояние на нациите зависи от безопасните, достъпни и надеждни доставки на енергия. Следователно енергийната сигурност не е само въпрос на икономическата, но и на националната сигурност.

С каква мисъл започнахте днешния работен ден?

Моята мисъл е заета от два въпроса, свързани с работата ми в продължение на 30 години – енергетика и висше образование. Декан съм на най-стария и авторитетен факултет в ТУ – София, Електротехническият факултет, а с инженерно-внедрителска, проектантска и консултантска дейност в енергетиката се занимавам от дипломирането си през 1984 г. Свързващото звено между двата сектора са студентите. Търсенето на кадри в сектор енергетика се увеличава, а желанието да се изучават специалностите, свързани с отрасъла, намалява. Почти всяка сутрин се събуждам с мисълта как да увеличим интереса и мотивацията на кандидат-студентите.

Конкретният въпрос, който най-силно ме ангажира в момента, е работата на комплекса „Марица изток“. Той е от огромно значение както за сигурността и управлението на електроенергийната система, така и за икономическия и социален живот на страната и региона.

Как се променя браншът?

Последните 10 години се развиха възобновяемите енергийни източници. В страната бяха инсталирани над 1060 MW фотоволтаични централи, 670 MW вятърни, 190 MW малки водноелектрически, както и централи на биомаса. Произвежданата от тях електроенергия надхвърля 3,5 TWh, а ако включим и тази от големите ВЕЦ на НЕК, достигаме 6 TWh, което е повече от 15% от брутното производство на електрическа енергия в България.

Какво малко се знае за Вашата работа?

За съжаление, през последните години, когато стане дума за енергетика, хората мислят за злоупотреби, които водят до увеличение на цената. Не се обръща внимание на сложността на важната задача да се оптимизира електроенергийната система, която трябва да бъде решена от всички участници във веригата – производство, пренос и разпределение на електрическа енергия.

Най-вълнуващият работен ден?

Професионалната ми практика е изпълнена с вълнуващи моменти, но като най-вълнуващ бих определил деня на назначението ми за изпълнителен директор на Електроенергийния системен оператор. В научната ми кариера пък е защитата на кандидатска дисертация през 1991 г., защото с нея бе решен проблем при пренасянето на електрическа енергия на свръхвисоко напрежение.

Ако имате силата незабавно да промените нещо, какво ще е то?

Условие за правилното функциониране на отрасъла е професионализъм и по-малко политика. В момента политиката е взела връх при вземането на решения.