Дата: 20.06.2019

Автор: Йовка Йовчева

Прочетено: 488

АЕЦ „Козлодуй“ – единствената атомна централа у нас, тази година ще отпразнува 45-годишен юбилей. Както в редица сектори в България и там не крият притеснението си от недостига на подготвени кадри за ядрената енергетика.

През последните години при всеки опит за рестарт на проекта „Белене“ експерти алармират, че човешкият фактор може да се окаже препъникамъка, когато и ако се вземе решение за изграждането на втора атомна централа. Защото опитът се трупа с години, а липсата на яснота за бъдещето на сектора води до спад в интереса на младите към тези професии.

 

Стефка Петрова - ръководител на управление “Администрация и контрол” в АЕЦ „Козлодуй“

Усеща ли се все повече и при вас проблемът с недостига на кадри?

Необходимо условие за безопасната експлоатация на АЕЦ „Козлодуй“ е наличието на достатъчно и квалифициран персонал. Това е заложено във всичките ни ръководни документи. И при нас за съжаление е все по-осезаем проблемът с набирането на квалифициран персонал конкретно за техническите специалности. За тях все по-трудно се намират млади хора, които да заместят излизащите в пенсия колеги.

Затова сме предприели и редица мерки. Първо – след анализ на длъжностите, направихме списък от приоритетни технически специалности за АЕЦ, като стимулираме развитието на нашите специалисти точно в тази посока. Осигуряваме например допълнителен отпуск по Кодекса на труда, за да могат колегите от централата да повишават образованието и квалификацията си в тези области.

За приоритетните ни специалности за втора поредна година обявихме стипендиантската си програма за студенти от ТУ – София и от СУ „Св. Климент Охридски“. Новото е, че студентите могат да кандидатстват за стипендиите със средния успех след всеки завършен семестър, а не след завършена година. Така ги стимулираме да положат повече усилия в учебния процес и да се стремят към по-висок успех. След завършване на съответното образование на стипендиантите се гарантира работно място в АЕЦ по специалността, ако изпълнят заложените условия в договора.

Колко стипендианти годишно успявате да привлечете?

Факт е, че по тези специалности кандидатстват много малко ученици. Миналата година имахме 6 кандидати за стипендии, като сключихме договори с 4 от тях. Това е изключително малко. Затова и тази година за първи път обявихме две стипендии за отлични ученици, които ще запишат тези специалности. Стипендиите покриват таксите за обучението и обявената стипендия от 1 000 лв. на семестър. Надяваме се това да е допълнителен стимул да се изучават тези специалности.

Участваме редовно в кариерните форуми на училищата и университетите, където представяме работата в централата и възможностите за развитие в нашия бранш, не само в АЕЦ.

Забелязва ли се застаряване на кадрите в АЕЦ „Козлодуй“?

Средната възраст на работещите при нас е относително висока. Освен това за някои от длъжностите се работи при условията на първа и втора категория труд, които дават възможност за ранно пенсиониране. Трябва да направим необходимото да осигуряваме техни заместници. В тази връзка предвиждаме съвсем скоро да обявим постоянен прием на документи за работа в АЕЦ „Козлодуй“ по определените приоритетни специалности.

Казахте ТУ и СУ?

Това са университетите, за които обявяваме стипендиантска програма, тъй като там са специалностите, пряко свързани с ядрената енергетика. Но ние си сътрудничим и с всички останали технически университети.

Предлагате и договори за работа?

Да, това е само за стипендиантите. Иначе имаме програми за груповите стажантски практики с университетите, с които сме сключили споразумения за целта. Не отказваме стажове по желание на студенти от всякакви технически специалности. Но платени стажове от тази година ще провеждаме само за тези специалности, които сме обявили като приоритетни. Между 15 и 20 стажанти приемаме през лятото. С тях сключваме граждански договори – те работят в различните звена с определени наставници и подготвят предварително зададен проект.

Колко души работят в АЕЦ?

Около 3 700 души на различни позиции. В момента правим детайлен анализ на потребностите от персонал в структурните звена, за да определим бъдещите нужди от компетенции в АЕЦ за периода на дългосрочна експлоатация на 5 и 6 блок .

Опитваме се да проучим влиянието на измененията в стратегическите цели за развитието на енергетиката в страната, както и на демографските и икономическите условия, върху бъдещите нужди от персонал. Проучваме и броя на обучаващите се в професионални гимназии и висши учебни заведения по приоритетни за АЕЦ специалности, за да подобрим стратегията си за привличане на млади квалифицирани специалисти.

Има училище и колеж в Козлодуй нали?

Точно така. Има и Професионална гимназия по ядрена енергетика в Козлодуй, има и колеж към ТУ.

В ПГЯЕ се осигурява подготовката на служители по важни за нас специалности от средното образование. АЕЦ активно участва в срещи с ръководството на Професионалната гимназия, на които се обсъждат бъдещите нужди от персонал. В резултат през учебната 2018/2019 г. в гимназията беше възобновен приемът на ученици по специалността “Ядрена енергетика”. С осигурената протекция от държавата за учебната 2018/ 2019 г. специалността “Ядрена енергетика” бе включена в Списък на защитените специалности.

Съвместни са усилията да стигнем до учениците, за да може за университетите да има студенти, а за нас – работещи.

Секторът е и добре платен, това също би трябвало да е стимул?

Надяваме се да е така, принципно нямаме притеснително текучество и желание за напускане освен при пенсиониране. Въпреки това се стараем. Атомната централа е социално-отговорна компания с възможности за реализация и развитие на специалисти с различни специалности.

Всяка година правим изследвания на мотивацията на служителите, която мери удовлетвореността им по 25 фактора на работната среда. Резултатите ни са удовлетворителни. Обратната връзка, която получаваме, е изключително ценна, защото мнението на работещите е много важно за нас.