Дата: 21.03.2019

Прочетено: 60

Артстрой Груп“ АД е българско акционерно дружество със седалище Бургас, България. С устремен поглед към бъдещето, дружеството започва дейността си през 2000 година като строителна фирма „Артстрой 1“ ЕООД. Въпреки световната икономическа криза през 2007-2008 година, фирмата запазва придобитите пазарни позиции, бележи успехи, разширява дейността си и се развива не само в строителството, но и в други ниши на пазара за недвижими имоти. Натрупаните знания и опит на управленския състав, стоят в основата на успешното развитие на дружеството на българския пазар, като освен разширяването на дейността на компанията, паралелно с това се установяват стабилни фирмени традиции и културна идентичност.

 След годините на успешен растеж, компанията търпи структурни промени. С цел подобряване на управлението, оптимизиране на корпоративната си структура и удовлетворяване на  нарастващите нужди на пазара, се преструктурира в 3 основни дружества – „Артстрой 1 Инвестмънт“ ЕООД, „Артстрой Фасилитис“ ЕООД, „Артстрой 1 Кънстракшън“ ЕООД, а „Артстрой 1“ ЕООД се преобразува в акционерно дружество, опериращо днес под името „Артстрой Груп“.

Преструктурираните компании са в различните етапи на жизнения цикъл на бизнес сектора недвижими имоти: покупка на земя; създаване на проект за изграждане на продукти /недвижими имоти – апартаменти, къщи, офиси/; изграждане на обекта/проекта - строителство; продажба на недвижимите имоти; цялостно интериорно проектиране на жилищните и обществени пространства; управление на продадените недвижими имоти - фасилити и пропърти мениджмънт.

„Нет Инфо“ АД e част от Нова Броудкастинг Груп и е сред водещите дигитални медийни компании в България. Сайтовете на групата достигат до 74% от интернет потребителите в страната. Някои от най-посещаваните сайтове в България са собственост на NETINFO: АБВ Поща, Vbox7.com, Vesti.bg, Dariknews.bg, Sinoptik.bg, Edna.bg, Gong.bg и много други. Над три милиона и двеста хиляди души месечно се доверяват на сайтовете на компанията. Групата отчита над половин милион разглеждания на страници на месец.

www.netinfocompany.bg 

„Лангман“ ЕООД - Компанията предоставя услуги в сферата на консултирането, свързани с управлението на човешките ресурси, подбор и оценка на персонал, обучение и развитие.

Услугите включват одит на функцията по управление на човешките ресурси, проучвания на ангажираността и удовлетвореността на служителите, изготвяне и прилагане на стратегии за УЧР и свързани с управлението на човешкия капитал.

Компанията предлага различни тренинг-модули и програми, включващи Основи на УЧР, Умения за интервюиране, Мениджърски умения за нови мениджъри, Управление на времето и стреса, провеждане на Центрове за развитие и осигуряване на 360° Обратна връзка. www. langmann.consulting

Сдружение „Храни и напитки България“ е браншово сдружение, учредено на 14.02.2018г. Негови членове са едни от най-големите компании в областта на хранително-вкусовата промишленост в България с общ годишен оборот над 1,5 милярда лева - Бисер Олива АД, Градус АД, Данон Сердика АД, Девин ЕАД, Интерснак България ЕООД, Кока-Кола България ЕООД, Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България АД, Куадрант Бевъриджис АД, Марс Инкорпорейтед България ЕООД, Монделийз България ЕООД, Нестле България АД, Престиж-96 АД, Униливър България ЕООДи Якобс Дау Егбертс БГ ЕООД.

Основната цел на сдружението е в условията на пълна прозрачност да работи за създаването на по-благоприятна среда за развитие на хранителната индустрия в България, като обедини и представлява интересите на български и чуждестранни производители, дистрибутори и вносители на храни и напитки, на малки и големи компании в отрасла, както и на секторните асоциации.

Сдружение „Храни и напитки България“ е пълноправен член на най-голямото браншово обединение в Европа – Food Drink Europe.

www.fooddrink.bg

Служба по трудова медицина Комплект Консулт – Екипът на Служба по трудова медицина Комплект Консулт  се състои от млади и опитни професионалисти със сериозен практически опит и дълбоки познания в нормативната уредба. Комплект Консулт предоставя коректно целогодишно обслужване, както и поддържаме постоянна връзка със своите клиенти по всички въпроси. Целта е да помогне на работодателя да осигури необходимите условия за безопасен и здравословен труд на своите работници/служители, изискани от закона, да спомогне оформяне на документацията, необходима за проверка от Инспекцията по труда, да спомогне повишаването на квалификацията на работниците/служителите за безопасна работна среда.

stmcomplectconsult.com

“BIODIT” АД е водеща високотехнологична компания, специализирана в разработката и производството на системи за сигурност, контрол на достъп и работно време, базирани на биометрична идентификация. Иновативните системи, обединяват най-съвременните технологии за идентификация и удостоверяване на самоличност, чрез разпознаване на пръстови отпечатъци. Гордост на компанията е единствената по рода си биометрична сиситема за превенцията на автомобилна кражба с 98% успеваемост – CarSec. Производството от развойната дейност до сглобяването на крайните продукти се осъществява изцяло в България. Системата за контрол на достъп O’lock е носител на наградата „Best product innovative technology” oт едно от най-големите изложения за хотелската индустрия Hostelco, Барселона. Също така компанията е носител на наградата за Качество на стоките от Forbes Business Awards 2016.

В рамките на по-малко от една година, компанията постигна 2,8% пазарен дял в сегмента на производствените предприятия в България, оборудвани с биометрични системи. Всички устройства на компанията са в съответствие с GDPR.

През 2016 г. BIODIT приключва Серия А финансиране от фонда за рискови инвестиции NEVEQ, a през 2017 г. става първата българска компания, която печели финансиране по направление Транспорт на Европейската програма Horizon 2020 за проекта PREVENT – предотвратяващ шофирането в нетрезво състояние. През 2018-та година BIODIT успешно затвори втори кръг на финансиране с два инвестиционни фонда - частният Impetus Capital и фондът за рисков капитал NEVEQ.

Компанията е на път да се превърне в първия български стартап излязъл на БФБ, а също и първата компания, която се възползва от ваучерната система за МСП, въведена от българското правителство.

biodit.com