Дата: 01.01.2020

Автор: БСК

Прочетено: 568

NOBLESSE OBLIGE

ТЕМА НА БРОЙ 5:
40 ГОДИНИ БСК

__________

NOBLESSE ОBLIGE е печатно издание на Българска стопанска камара. Печата се във формат А4, на 70 грама висококачествена офсет хартия, с обем 88 страници, в тираж 3000 екз.

АУДИТОРИЯ:

Списанието се разпространява безплатно сред членовете на Българска стопанска камара в цялата страна, институции и бизнес организации, собственици и топ-мениджъри на водещите български компании и до 150 лидери на мнение в София.

Читателите са добре образовани, с разнообразни интереси и любопитни към случващото се по света и в България. Пътуват често. Икономически активни. Реализират своите новаторски бизнес идеи в България. Търсят и оценяват различната гледна точка. Възраст: 25-65 годишни.

Изпраща се персонално!

Списанието има и онлайн версия, достъпна през сайта на БСК, както и през профилите на Камарата в социалните мрежи.

___________ 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РЕКЛАМА

  • Една цяла вътрешна страница (дясна): 1090 лв.
  • Една цяла вътрешна страница (лява): 880 лв.
  • Първо фолио (предлага се само като фолио, втора корица не се предлага самостоятелно): 1780 лв.
  • Второ фолио: 1480 лв.
  • Вътрешно фолио (разтвор две страници вътре в списанието): 1280 лв.
  • Трета корица: 1380 лв.
  • Четвърта корица: 1780 лв.
  • Една цяла вътрешна страница (лява, последна 1/3 част на изданието): 640 лв.
  • Половин страница не се приема като формат!

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА УЧАСТИЕ В СЪДЪРЖАНИЕТО НА СПИСАНИЕТО (content присъствие - PR, интервю, advertorial, друг тип рекламна публикация): приема се след съгласуване, маркира се като advertorial; публикува се като част от съдържанието и е с дизайна на списанието. Надценка от стандартните цени: +25%.

Цените са без ДДС!

___________

Технически изисквания:

Файловете следва да бъдат с резолюция 300 dpi, EPS, AI, TIF, PSD, INDD или PDF. Текстовете в TIF и PDF формати да са растеризирани. Текстовете в EPS да са в криви.

Размери:

Една цяла страница: 202х276 мм обрязан формат, 207х286 мм необрязан формат

Фолио: 404x276 мм обрязан формат, 414х286 мм необрязан формат. Файлът се подава в необрязан формат.

Срокове:

Крайният срок за подаване на готови визии за бр.5 е 
15 март 2020 г.!

Броят ще излезе от печат на 15 април 2020 г.

___________

За контакт:
Гергана Гиздина - тел. 0883 499 229, изпратете Email

___________

Разпространява се до хора, които заслужават!