Дата: 20.04.2020

Прочетено: 96

Име: Мила Натудова

Години: 31

Образование: бакалавър по маркетинг, магистър по рекламен мениджмънт и бизнес администрация (aMBA)

Работа: Маркетинг експерт и организатор на събития и конференции в сферата на кариера и образование, предприемачество и родителство; член на Тук-Там и Асоциация на българските лидери и предприемачи (ABLE)

Три причини, заради които избра да се върнеш:

В работата ми в Тук-Там и форум Кариера в България за периода 2012-2019 г. съм задавала този въпрос на хиляди хора и винаги съм виждала и себе си в отговорите – семейството и приятелите, както и възможностите за развитие и подобряване на средата тук със знанията, опита и вдъхновението, което имаме отвън.

Три неща, които искаш да промениш в България:

Обичам България такава, каквато е. Вярвам, че може да стане по-добро място за живеене, с повече работа заедно и солидарност един към друг, както и лична отговорност.

Иска ми се да бъдем по-уверени в себе си и по-амбициозни в целите, които можем да постигнем, както и по-оптимистични и ведри в ежедневието си.

Иска ми се бизнесът да бъде по-отворен към различието, по-адаптивен към нуждите на служителите и по-отговорен към обществото. Вярвам, че в бъдещето ще работим повече от вкъщи, работодателите ще подкрепят служителите си, които са родители, ще наемат хора със специални нужди и ще използват ресурсите си и за решаване на обществени проблеми.

Откъде черпиш енергия? Усещане за смисъл и енергия ми дава работата с хора, с които споделяме общи ценности. Оттам насетне и най-трудните задачи стават постижими.

От какви лидери имаш нужда днес?  Отговорни лидери, които взимат решения, базирани на данни, информация и знания и, в същото време, могат да споделят своята визия на ясен и разбираем език. Вярвам и в ситуационното лидерство, което се обуславя спрямо хората, които се ръководят и лидерите, които са емоционално интелигентни.

Ако трябва да избереш един мъдър цитат, с който да започнеш деня си, кой би бил той? „Бъди добър – не знаеш нищо за битката, която води другият“.