Дата: 11.01.2021

Прочетено: 161

Kaufland България направи поредната сериозна крачка в политиката си за устойчиво развитие – всеобхватна оценка на своето въздействие. Докладът за нетното въздействие, изготвен от водещата австрийска консултантска компания denkstatt, е първият не само за Kaufland България, но за целия ритейл сектор в страната. Според него, нетният принос на компанията към българското облщество възлиза на 1.066 млрд. лв. Документът се базира на данни за дейността на Kaufland България през 2019 г. и отразява икономическото, природното и социалното въздействие на компанията през този период. Оценката на нетното въздействие на Kaufland България е направена чрез иновативния подход sustainability accounting, който дава възможност за интегриране на въздействията върху природния и социалния капитал във финансовата отчетност на компаниите.

Докладът отчита, че едно работно място в Kaufland България поддържа близо 4 други в българската икономика. Икономическата активност на компанията ксъздава и поддържа 31180 работни места, голямата част от които са в селското стопанство, хранителната индустрия и търговията. В документа се посочва още, че в резултат на икономическите взаимоотношения на Kaufland България, икономическите ползи за българските директни доставчици са почти три пъти повече от тези за самата компания, което показва ефектите от сътрудничеството с компанията за българския бизнес на макрониво. Друг основен извод в доклада е, че Kaufland е не просто магазин, а търговски център, като големият брой клиенти на веригата дава възможност за развитието на редица други бизнеси под покрива на нейните хипермаркети.

От denkstatt са изчислили, че положителната стойност, която Kaufland създава за икономиката и обществото на България, е 7 пъти по-висока от стойността на негативните социални и екологични въздействия от дейността на компанията. Отрицателните въздействия на Kaufland България, които анализира документът, са свързани предимно с негативи за околната среда от дейности във веригата на доставките, които не са под пряк оперативен контрол на компанията. Докладът обобщава, че всеки 100 лева, похарчени в Kaufland, създават нетна положителна стойност за българската икономика и общество в размер на допълнителни 62 лева.

 ______________

„С конкретни данни документът категорично доказва, че Kaufland България е много повече от верига хипермаркети. Ние сме отговорна компания, която прави бизнеса си съвестно и отговорно, с уважение и внимание към хората и околната среда; прозрачен и предвидим партньор на институциите и обоществото; водещ инвеститор и значим фактор за развитието на пазара. Ще използваме данните от доклада, за да търсим начини развитието ни да носи още повече полза за обществото“.

Иван Чернев, председател на Управителния съвет на Kaufland България

  ______________

„Това е първият подобен доклад в България и най-после имаме открито говорещ български клиент – компания, която не се задоволява с преките финансови измерители и съобщения за раблотни места и дарения, а изчислява и комуникира нетното си въздействие върху българското общество, включвайки в това не само позитиви, но и негативните аспекти“.

Боян Рашев, управляващ партньор в denkstatt България