Навлизането на модерната търговия в България през 90-те години на миналия век е посрещнато с противоречиви обществени реакции. Обичайно понятието „модерна търговия“ се свързва с т. нар. вериги – супермаркети и хипермаркети с голяма търговска площ и асортимент от хиляди артикули.

В началото за модерните търговски формати у нас се появяват различни твърдения. Според някои, веригите изтласкват от пазара малките магазини и водят до закриване на работни места в сектора. Според други, големите магазини продават предимно вносни стоки и не подкрепят местните производители. Този списък далеч не изчерпва митологемите около търговските вериги, които времето опровергава. И към днешна дата пазарът на бързооборотни стоки в България е силно конкурентен, а дейността на компаниите от модерната търговия води до изсветляване на търговията на дребно, значителни инвестиции, ръст на дейността в редица други сектори и благоприятен ефект върху националната икономика като цяло.

Вече повече от 10 години неизменен лидер в този сектор в страната е Kaufland България. Според анализатори* нетният принос на компанията към българското общество възлиза на повече от 1 млрд. лв., едно работно място в Kaufland поддържа близо 4 други в българската икономика, а всеки 100 лв., похарчени в Kaufland, създават нетна положителна стойност за българската икономика и общество в размер на допълнителни 62 лв. 

По пътя към лидерството

През 2006 г. България е на прага на своето приемане в Европейския съюз и обществените очаквания европейското ежедневие най-сетне да стане реалност и у нас са все по-осезаеми. На този фон в страната идва Kaufland и отваря своя първи хипермаркет – в Пловдив.

15 години по-късно в България едва ли има човек, който да не е пазарувал в Kaufland. През годините компанията въвежда редица новости, които се превръщат в стандарт за ежедневните потребителски навици на българите. За тях веригата става предпочитано място за пазаруване. Месечно компанията регистрира близо 6 млн. касови транзакции, а по данни на GfKq Kaufland достига до 80% от българските домакинства, което е най-широкото пазарно присъствие след това на малките магазини, формиращи традиционната търговия в страната. През 2021 г. веригата има 60 хипермаркета в 34 града и един от най-големите логистични центрове на Балканите. Годишно от Централния й склад в с. Стряма излизат 1 млн. палета със стока към хипермаркетите, в най-големите от които асортиментът надхвърля 20 000 артикула.

След 2006 г. Kaufland бързо се превръща в търговската верига с най-голям годишен оборот в България. Той надхвърля 1 млрд. лв. още през 2012 г. и вече над 10 години компанията неизменно заема водещата си позиция, като за 2019 г. тя отчита годишен оборот от над 1.6 млрд. лв.

Днес Kaufland е един от най-големите инвеститори в страната със значимо влияние върху националната и регионална икономика. От 2006 г. компанията е инвестирала 1.6 млрд. лв. в изграждане на свои обекти, близо 110 млн. лв. в модернизация на обекти и енергийно ефективно оборудване и 18 млн. в дарения, включително за изградена инфраструктура. Веригата се нарежда и сред най-големите данъкоплатци у нас - със 151 млн. лв. данъци и такси през 2019 г. През годините компанията става и един от най-големите работодатели в страната – от 436 служители при старта на дейността й екипът на Kaufland се развива до над 6400 души към днешна дата. Инвестициите в екипа до момента са за над 890 млн. лв. в заплати, 139 млн. лв. в осигуровки, 4.4 млн. лв. в обучения и 34 млн. лв. в социални придобивки. (Вижте повече за работодателската политика на Kaufland на стр. 7)

Споделеният успех

По пътя си дотук Kaufland работи активно с българските производители и доставчици. Данните на компанията сочат, че 86% от нейния оборот се формира от български доставчици, а над 60% от производителите, с които компанията работи, са български. Голяма част от тях са с Kaufland от старта на компанията у нас.

В своя постоянен асортимент веригата предлага над 4 300 български продукта, като в по-големите хипермаркети броят им достига 5 000. Местното производство преобладава в ключови хранителни категории като месо, млечни продукти, хляб и хлебни изделия. Делът на месото и месните продукти от български производители и доставчици е 72%, на хляб и хлебни изделия - 67%, а на мляко и млечни продукти - 65%. Компанията си партнира с български производители и доставчици от 26 региона на страната и предлага местна продукция на родни ферми и мандри, обозначени със сърце с текст „От нашия регион“ върху всеки регионален български продукт. През пролетта и есента 80% от предлаганите в Kaufland плодове и зеленчуци са български, като през 2020 г. във веригата са продадени 48 млн. кг. плодове и зеленчуци с български произход.

*По данни от доклад на ©denkstatt България за цялостното въздействие на Kaufland България върху икономическия, природния и социалния капитал в страната. Документът се базира на данни за дейността на компанията през 2019 г.

____________

Действията носят промяната

Умението на една компания да увеличава положителното си въздействие, минимализирайки отрицателното, се нарича корпоративна социална отговорност (КСО/CSR). Предвид влиянието, което търговията оказва върху социалния живот и обществото, успяват тези, които превърнат това умение в задължение. В Kaufland твърдят, че за тях социалната отговорност е част от дейността, морала и културата на компанията. Под мотото на груповата идентичност на КСО - "Действията носят промяната", в България Kaufland работи приоритетно в три ключови направления: "Родина", "Хранене" и "Природа". Какви са ключовите проекти, които компанията реализира в тези направления, разказва Гергана Димитрова, мениджър „Корпоративни комуникации и CSR“. 

Защо именно в тези три направления решихте да насочите усилията си?

Направленията са свързани с естеството на нашия бизнес и неговите въздействия, и затова е логично да фокусираме усилията си там. В контекста на "Родина" активно развиваме партньорски отношения с български производители, нашата дарителска политика, както и доброволчеството за нашите служители. В контекста на "Хранене" целим да насочим вниманието към активния начин на живот и да стимулираме навици за устойчиво потребление сред клиентите. В направление "Природа" сме силно фокусирани върху енергийната ефективност, електромобилността, т.нар. зелена логистика, както и върху ограничаването на пластмасата за еднократна употреба.

Как оценявате приноса на компанията по линия на КСО за последните 15 години?

За този период компанията е реализирала редица вдъхновяващи инициативи и проекти, за да засили ролята си на субект, действащ с почтеност и отговорност, както и да допринася за обществото, околната среда и развитието на местните общности. С гордост мога да заявя, че работя в компания, която развива политиката си за устойчиво развитие като част от своята бизнес стратегия и разглежда дейността си всеобхватно, с внимание не само към създаването на икономическа добавена стойност, но и с мисъл за въздействията си върху околната и социалната среда.

Kои са основните проекти, по които работите в момента?

Много е трудно да се откроят един или няколко ключови проекта, защото имаме редица дългогодишни инициативи, съвсем нови проекти и такива, които тепърва ни предстоят. Затова ще посоча две инициативи, по които работим активно в момента. Едната е съвместната ни кампания с дарителската платформа DMS под мотото „ДАРИ – малкото за теб е безценно за други“. В нея чрез дарителски кутии във всички наши хипермаркети два пъти годишно ще се събират средства за хора с нужда от лечение, регистрирани в DMS. Години наред клиенти се обръщат към нас с молба да разполагат свои дарителски кутии за средства за лечение в нашите хипермаркети. За да осигурим прозрачен процес на дарителство, имахме нужда от експертизата на партньор като DMS. С тях мечтаем един ден нито един българин да няма нужда от кампания за лечение, но дотогава се надяваме общата ни инициатива да помогне за решаването на проблеми, които не могат да чакат.

Другият проект, който искам да откроя, е програмата за младежки иновации на WWF България – Panda Labs. Ние сме един от нейните основни съмишленици у нас. Програмата цели да създаде общност от млади изследователи, иноватори и предприемачи и добре познати учени и бизнес лидери, които заедно да търсят решения на световни екологични и социални предизвикателства. Тя има три семестъра: „Бъдещето на отпадъците“, „Бъдещето на храната“ и „Бъдещето на мобилността“. Това са едни от най-наболелите глобални предизвикателства и вярваме, че можем да сме полезни за решението с действия към промяната.

____________

За най-доброто обслужване на клиентите е нужен най-добрият екип

Как над 6000 души избраха Kaufland България, а много от тях повече от 15 години се доверяват на своя работодател

В Kaufland грижата за служителите винаги е била на фокус. Като един от най-големите работодатели в България, с екип от над 6000 души, компанията може да бъде пример по отношение на изграждане и поддържане на работодателски практики, които целят да създадат добър микроклимат и добри условия за развитие на служителите си. Дори по време на криза инвeстициите не спират, даже напротив. Над 10 млн. лв. за повишаване на възнaгpaждeниятa на екипа в магазинната мpeжa са част от конкретните мерки, които компанията предприема само през изминалата година. Финансовото изражение на грижата за екипа далеч не изчерпва всичко. Компанията успява да създаде условия за спокойна и безопасна работа на своите служители и продължава традиционно да разширява състава си.

Доверието е приоритет номер едно. През 2020 година здравето на служителите остава основен приоритет за Kaufland. Инвестициите на компанията от над 2 млн. лв. са, освен в противоепидемични мерки, с които да се подсигури безопасна среда за работа на екипа, но и в специални обучения и семинари, насочени към психологическото и емоционалното здраве на хората. В допълнение към това, компанията идентифицира нуждата да надгради вътрешната комуникация (а и външната към клиентите) и да подсили усещането за доверие и в двете посоки. Така се стига до реализирането на последователните кампании, „#АзПомагам“ и „Разчитайте на нас“, с които Kaufland става първата търговска верига у нас с цялостни интегрирани информационни мерки по адрес на необичайните обстоятелства от съвремието ни. С превръщането на свои служители в лица на кампанията „Разчитайте на нас“ Kaufland показва истинския човешки облик на своя бизнес - хората с техните най-силни лични и професионални качества, които ги превръщат в отлични специалисти и им помагат да се справят с предизвикателства в своята работа и личен живот. Именно служителите стоят зад успеха на Kaufland като лидер в сектора за модерна търговия в България и компания, на която българските потребители се доверяват вече над 15 години.

Търсене и инвестиране в млади таланти. В позицията си на лидер в сектора на модерната търговия Kaufland осъзнава своята ключова роля за кариерното развитие на младите хора в страната и е инициатор на редица кариерни програми за младежи, които се провеждат всяка година. За трета година стартира най-големият проект за развитие на млади таланти "Управители на бъдещето". Традиционно на годишна база търговската верига приема и своите дуални ученици, а между 70 и 100 ученици преминават през дългогодишната практикантска програма на компанията. Най-новата инициатива е поредицата безплатни онлайн семинари под името „We Know, You Grow“, които целят да запознаят отблизо младежи с работата в сектора за модерна търговия и да им дадат практически съвети за подобряване на техните личностни и професионални качества. Впоследствие, компанията осигурява много възможности за развитие и насърчава вътрешното професионалното израстване и преквалификация. Доказателство за това е фактът, че 80% от ръководителите в компанията са вътрешно повишени служители.

Благодарение на успешните си работодателски практики, Kaufland България е сертифицирана като Топ работодател вече три поредни години от международния независим Top Employers Institute. Връчването на отличието се осъществява след детайлен мониторинг на 20 сфери от областта на управление на човешките ресурси, извършван от независимо международно жури. Общата оценка от всички области показва над 25% по-висок резултат през 2020-а, в сравнение с предходната година, и сертификацията нарежда компанията като един от водещите работодатели в страната. Това е на практика валидацията на Kaufland пред кандидатите за работа, че желаната от тях компания е възможно най-добрият избор.

Повече за работодателската политика на компанията можете да научите на https://kariera.kaufland.bg/.

 

Дата: 14.05.2021

Прочетено: 194