Инж. Иво Царев, председател на РСК – Смолян

Регионална стопанска камара – Смолян е първото регистрирано в областта нестопанско сдружение, учредено е през далечната 1982 г. и представляващо обединение на фирми от Смолянска област, с основна задача да защитава интересите на работодателите на регионално ниво. Камарата е колективен член на Българската стопанска камара и е част от нейната мрежа в страната. В нея членуват производствени и търговски фирми, както и такива от сферата на услугите от град Смолян и всичките 10 общини на областта. На територията на областта камарата е упълномощена да представлява и защитава работодателските и индустриални интереси на местно ниво и е представителна организация на работодателите.

Какви са основните проблеми на бизнеса в областта?

За да се постигне икономически растеж в страната, не можем да разчитаме само на европейските средства, които досега управляващите вложиха в големи инфраструктурни проекти – необходими са стимули за микро-, малките и средни предприятия – за модернизация и технологично обновление чрез кандидатстване по улеснени процедури, стимули за стартиращи модерни предприятия, за наемане на безработни млади хора, за лесен достъп до евтино финансиране, данъчни облекчения и т.н.

Регион Смолян в икономически план е традиционно на едно от последните места в страната, като това се дължи на много фактори – единствената възможност за транспорт са автомобилите, планинският терен, недобрата инфраструктура и свързаност, демографските проблеми, застаряващото население и много други. Заради липса на квалифицирана работна ръка, една от най-големите добре работещи фирми в града (с над 800 работници и с тенденция броят им да бъде увеличен) беше затворена и преместена в друга област.

Как РСК-Смолян съдейства за решаването им?

Като представителна за работодателите, организацията се стремим да подпомага решаването на проблемите, стоящи пред бизнеса в региона. Основният проблем е безработицата, както и негативните демографски показатели за обезлюдяване на региона. Всяка година населението намалява с около 2%, което няма да може да бъде преодоляно с години. На национално ниво за демографските проблеми само се говори и не се предприемат никакви действия.

Само като пример ще дам прекомерния брой на взетите болнични в региона, което води до нарушаване на планирането на производствените процеси във фирмите. Заедно с другите работодателски организации сме организирали срещи за разрешаването на тези проблеми, като каним и представители на регионалните държавни органи. Друг момент са трите дни болнични, поемани от работодателя и въведени през 2010 г. като антикризисна временна мярка, която стана постоянна.

Опитваме се, доколкото можем, да сме по близо до местните фирми и техните проблеми. Те са предимно микро- и малки предприятия, правим форуми и срещи, за да им съдействаме за търсене на пазари и партньори. В края на септември тази година, заедно с другите работодателски организации в Смолян, организираме бизнес форум с Търговско-промишлената палата от Одрин, Турция.

Как се развива туризмът?

Отрасълът на туризма е ключов за икономиката на България и област Смолян е важна част от него. Преди пандемията туризмът е внасял между 12 и 14 млрд. лв. във БВП на България, и трябва да се води политика в следващата година да се достигнат нивата от преди пандемията.

Разбира се, като говорим за туризма в региона, отражението на пандемията е сериозен фактор, който повлия на развитието му. Усилията на представителите на туристическия бранш, както и на камарата, са насочени към развитието на Родопите като четирисезонна дестинация и с услуги, базирани както на традицията, така и на иновативни диверсификации, набиращи популярност в други добре развити туристически региони. Ключови за развитието на туризма са съпътстващата инфраструктура и състоянието на курортите, както и рекламата на туристическите дестинации в медиите, включително в социалните мрежи. Предстои дългоочакваното отваряне на ГКПП „Рудозем - Ксанти“, както и разширяване на главния път между Смолян и Пловдив, което съответно ще има принос за развитието на туризма и всички останали сфери.

Туристическият бизнес в Смолян е притеснен за сегашното и влошаващо се положение относно кадровото обезпечаване в сектора, свързано с недобрата образователна инфраструктура в региона. Няма осигурено финансиране за организациите за управление на туристическите райони, които са създадени да съдействат за повишаване на конкурентоспособността на отрасъла.

За зимния сезон 2020/2021 спадът на туристите в област Смолян е почти 60%. Намалението на българските гости е почти наполовина, а на чуждестранните – над 90 на сто, като малкото чужденци са предимно румънски граждани. Повече от 95% от туристите в областта са българи от началото на сезона, което се очаква да се запази като тенденция и до края. Мерките за запазване на заетостта в туризма и транспорта в условията на пандемия, както и мерките в сферата на туроператорската и туристическата агентска дейност бяха недостатъчни.

Летният сезон стои значително по-добре от зимния, но отново притесненията на бранша са по повод на предстоящата 4-та вълна на пандемията и, по-точно – какви мерки ще бъдат взети за подпомагане на бранша при евентуално затваряне на туристически предприятия.

Какво ново предстои до края на годината в дейността на камарата?

Приключваме в следващите четири месеца дейността си по два проекта – „Wild Life for Ever” и “SCOPE”. И двата проекта целят подпомагането на бизнеса.

Проект „WILD LIFE FOR EVER” се реализира от няколко български и гръцки партньори по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция-България 2014-2020” и е от сферата на опазване на биоразнообразието, но ние като бизнес сдружение отговаряме за бизнес аспектите на това опазване – ще стимулираме местните фирми от двете страни на границата да са отговорни към опазване на природата и най-добрите от тях ще отличим със специална награда „Етикет за качество“, като стандартите за тази награда са разработени съвместно с гръцки партньор (Търговската камара – Ксанти).

Другият проект “SCOPE”, с партньори от Гърция, България и Албания, е финансиран по Програма „Балкани – Средиземноморие 2014-2020“ и цели разработката на иновативна уеб-базирана платформа, която да улесни споделените услуги за автомобилен товарен транспорт, ефективно свързвайки националните и транснационалните спедиторски и превозвачески операции, и да повиши териториалната конкурентоспособност и устойчивост, като по този да допринесе за по-ефективна бизнес среда в Балканско-средиземноморския регион.

Най-новият проект на камарата е подготвен съвместно с Търговската камара на побратимения със Смолян град Ксанти, Гърция, с която имаме традиционно сътрудничество в подпомагането на бизнес връзките между гръцки и български предприемачи. Към проекта са привлечени и занаятчийските камари в двата града. Проектът има за цел да подпомогне местни фирми в областта на производството и услугите чрез обучение, подготовка и участие в местни изложения, включително и в едно смесено българо-гръцко изложение в Ксанти. Рекламирането на стоки и услуги чрез изложения е строго ограничено в двата погранични района и се надявам, че това ще стимулира рекламата и разширяването на производството на участниците. Предвидено е и осигуряването на подходяща за тези изложения инфраструктура. Проектът е с акроним „FAIR FOR ALL” и ще бъде финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция-България 2014-2020 г.”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и национално съфинансиране от Гърция и България. Тук бих отбелязал, че проектите, които финансира програмата, по един или друг начин чрез различните приоритети съдействат на развитието на пограничната зона - един пример е реализацията на проекта CrossBo за отварянето на новия гранично-пропускателен пункт Рудозем – Ксанти, който ще улесни и подобри не само транспорта, но и бизнес връзките между фирмите от България и Гърция.

 

 

 

Дата: 14.09.2021

Прочетено: 126