Доц. д-р Стела Балтова, министър на туризма

Кои са най-честите проблеми, които Ви се налага да решавате в качеството си на служебен министър на туризма?

Туризмът е най-сериозно засегнатият сектор в световен мащаб от пандемията Covid-19, а въздействието й има много измерения. Ограниченията в пътуванията във всички точки по света промениха мотивацията за избор на дестинация, промени се потребителското поведение. Едновременно с това, кризата постави сектора в изключително затруднено състояние, тъй като се промени напълно бизнес средата, де факто някои части на туристическия сектор напълно бяха лишени от възможността да практикуват дейността си, инвестициите в активи са застрашени. Същевременно, държавата има нужда от работещ бизнес. Така че ежедневните проблеми са свързани с осигуряване на среда за връщане на жизнеспособността на туристическия бизнес, вкл. и успешна реализация на мерките за подпомагане и покриване на загубите, проблеми с преминаване на туристи през трети страни, понякога и поради различните режими за контрол на противоепидемичната обстановка. Основната линия, която следваме обаче, е да се развиват политики за успешно представяне на България като туристическа дестинация и интегриране на стратегическите ни цели на регионално ниво чрез Организациите за управление на туристическите райони.

Какъв летен сезон изпращаме и за какъв зимен се готвим?

Лято `2021 е далеч по-труден сезон в сравнение с `2020, при условие, че епидемичната обстановка в страната и в света не беше по-добра от предходната година. По-добро възстановяване се наблюдава спрямо основните морски дестинации в Европа, където прирастът бе от 30% до 50% спрямо 2020 г. Вътрешният пазар успява да компенсира спада при чуждестранните посетители.

Жизнеспособността на сектора се възстанови през последните три месеца, благодарение на пакета от мерки, който продължихме, и нови мерки, които разработихме, като програмата „Отново заедно“. Разбира се, важно обстоятелство е отговорността на бизнеса за спазване на здравния протокол. Оптимистичната прогноза да се достигнат 50% от реализираните обеми през 2019 г. има реален шанс да бъде постигната за летния сезон. Здравето и безопасността на посетителите и на персонала е най-висш приоритет. Следим ситуацията ежедневно, ще кажа и ежеминутно, във всички райони - в страната и по света. Работим в изключително тясно сътрудничество и хармония с останалите министерства и институции у нас. Използваме подходящи инструменти за тази цел, правим проверки заедно с другите органи, съобразно компетенциите им. Възстановяването на туризма е функция на отговорността на всяка заинтересована страна. И още веднъж, най-важна е безопасността и сигурността на дестинация България, това е нашият имидж.

Зимният сезон ще бъде особено предизвикателство, защото решаващ фактор за избор на чуждите туристи ще бъде не толкова каква е обстановката с броя на заразените в конкретни седмици (бяхме свидетели как буквално за две седмици се премина през три цветови зони), а устойчивият показател за дял на ваксинирано население в дестинацията. Усещането за безопасност и сигурност ще са най-важният фактор за избор, а нашата задача е да направим така, че при наличие на условия за пътуване, туристите да изберат България.

Ще издържи ли браншът поредно затваряне?

През периода юни-август бизнесът показа предприемаческа проактивност, търсене на решения, на диверсификация. Аз силно искам да се покаже на другите сектори в икономиката, че туризмът преминава смело през трудностите и заслужава общественото внимание и подкрепа.

 

Колкото и да продължавам да съм оптимист, кризата изобщо не си е отишла. Живеем в безпрецедентно време. Пандемията промени всичко и всички ние, както бизнесът, така и институциите в България, в ЕС, в света, научихме няколко трудни урока. Стана ясно, че устойчивостта е най-ниска, когато компетенциите са най-слаби. При развитие на кризата, което е много вероятно, трудно прогнозируеми и неясни са по-нататъшните последствия, а възстановяването на бизнеса в обичайния му вид е малко вероятно. Адекватното информационно осигуряване и пакет от конкретни социално-икономически мерки за подкрепа считам, че са най-необходимият ресурс туристическият бизнес да може да понесе силни рестрикции.

Останаха ли ресурси, с които да бъде подпомогнат туристическият сектор при пореден локдаун?

Стимулите в една икономика не са само директни безвъзмездни плащания, които, ако продължат дълго и в големи размери, могат да доведат и до антипазарно поведение. Решението да се използва максималният капацитет на заведенията за хранене при 100% ваксиниран персонал и клиенти със сигурност ще се оцени от предприемачите и много клиенти. В много близка перспектива обаче, ако националният бюджет не бъде спешно актуализиран, няма да могат да бъдат приложени предвидени мерки за компенсиране на загубите от рестрикциите, които се налагат в условията на пандемията, и това ще доведе до спад във възстановяването на сектора, възможни са и по-сериозни, трудно обратими процеси.

Къде избира да почива министърът на туризма?

В България – без планината не мога – шумът на гората, бистрите ручеи, така и Черноморието, където почивката не е толкова изолация, а време за приятни срещи с любими хора и досег до родното и преживяното.

Коя е най-добрата реклама за родния туризъм?

2021 г. има различен нюанс, свързан с върховен приоритет – запазване здравето на посетителите и на работещите в туризма, и същевременно, силно предизвикателство за възстановяване на туризма. Почти невъзможно е да се предскаже в кой момент ще има възобновяване на пътуванията и дори как ще изглеждат. Тези обстоятелства превръщат и посланията в предизвикателство. Нашето е да осигурим такъв имидж на дестинацията, че при облекчени условия на пътуване, туристите да изберат България за своята ваканция, както и за провеждане на събитие.

Наличието на нови директни полети към летищата на нашите туристически дестинации е сериозна индикация за премерен риск на авиопревозвачите. Голяма част от съвременните авиокомпании са един много богат канал за продажба на туристически услуги.

Ето защо, с цялата си убеденост, мога да изведа следното: България е безопасна и сигурна за здравето дестинация за отдих, преживявания и събития.

За какво не е достатъчно времето на един служебен министър на туризма и каква е равносметката Ви за времето, в което заемате поста?

Времето в този ограничен мандат, белязан от силното негативно въздействие на пандемията и свързан с действия да осигурим благоприятна среда за възстановяване на бизнеса, както и да предотвратим задълбочаване на кризата, безспорно не е достатъчно да се изкоренят законни, но лоши практики в един сектор, както и да се покажат плодовете от заложените стратегии. Равносметката е положителна, защото задачата ми от ден първи бе да се спаси летният и най-важен за България туристически сезон и това, безспорно, се случи над очакванията. Радвам се, че предприехме стратегии, с които се фокусирахме на пазарите в „балона“ на страните от Централна и Източна Европа, където имаме устойчив растеж, и на вниманието към българите като посетители. Дадохме ясна насока, че морският туризъм все повече се разглежда в контекста на синия растеж – като рекреационна дейност и като дейност, в която е възможно кръговата икономика да е на ход, а чрез преоткриване на нашето Черноморие да сведем до минимум своя въглероден отпечатък от дълго пътуване.

Пожеланието Ви към работодателите от туристическия сектор?

На първо място, да ги поздравя, че голяма част бяха предприемачески настроени и избраха да работят активно. Предстоят времена с интензивно пътуване, както и бизнес туристи, които няма да са същите. Видът на пътуванията и концентрацията на туристическите места ще се промени, съдържанието на туристическата услуга – също. Надявам се да стане заразителен примерът на тези от тях, които започнаха да се диверсифицират и акцентираха върху здравословни решения, като така запазят бизнеса си.

Пожеланието Ви към бъдещия министър на туризма?

При условие, че няма да навлезе с мандата си в дванадесетия час на предстоящ сезон, да доразвие националната туристическа политика в светлината на „зеления преход“, дигиталната трансформация и синята икономика.

 

Дата: 14.09.2021

Прочетено: 106