Божидара Панайотова - председател на ESTIEM LG Sofia

Божидара Панайотова е на 21 години и изучава „Информационни технологии в индустрията“ към Факултет по компютърни системи и технологии в Технически университет – София. За мандата юли 2021/юли 2022 г. е избрана за председател на ESTIEM LG Sofia.

 

Какво е ESTIEM?

European Students of Industrial Engineering and Management е създадена по студентска инициатива през 1990 г. Организацията обединява 79 локални групи в 80 технически университети в над 32 страни. Броят на членуващите студенти надвишава 8000. Целта на това европейско сдружение е да провокира интереса на студентите за надграждане на знания чрез обмени, срещи и запознаване с дейността на компании и добиване на опит за работа в интернационален екип.

Къде се намира България на картата на сдружението ESTIEM?

ESTIEM Local Group Sofia е единственият клуб в България, приет за член на организацията. Клубът е създаден през 2001 г. и оттогава е разпределен към Балканския регион, в който членуват още 8 клуба от съседни държави.

Как подбирате членовете на ESTIEM – София?

Богатата програма от инициативи, които предлагаме на студентите от нашия университет, предизвикват висок интерес сред различни випуски и специалности. След установен контакт с Управителния съвет кандидатите биват интервюирани. По общо решение от Борда студентите преминават към втория етап – вътрешно едномесечно обучение. Регистрирането като официален член дава им възможност да кандидатстват за събития в цяла Европа.

С какви дейности се занимавате?

Инициативите, които организираме, са на локално и интернационално ниво. На студентите на ТУ-София предлагаме участие в европейско състезание за решаване на бизнес казуси, зададени от водещи компании на пазара, и проблемите, пред които се изправят. Организираме заедно със Студентския съвет при ТУ-София ежегодната научна конференция. Като решение на ковид кризата, създадохме и поредица от онлайн лекции на различни теми с гост-лектори, специалисти в отделни области. Те са представители на фирми с разнообразен профил.

Как взаимодействате с бизнеса?

В отговор на нашите събития, бизнесът получава възможността за пряка връзка с потенциални бъдещи кадри. Информираме за стажантските позиции и даваме възможност студентите да посетят бъдещото си работно място. При съгласие от двете страни предоставяме CV-тата на потенциалния работодател. Така локална група София се превръща в медиатор между университета и бизнеса.

Последното предизвикателство от бизнеса, с което се справихте?

През месец декември, заедно с Mondelez - водеща фирма в хранително-вкусовата промишленост, организирахме състезание за решение на инженерен казус. Участваха 8 отбора с по 4-ма състезатели, бяха оценявани от жури – представители на компанията. Така избрахме победителите, които да заминат в Белгия на регионален кръг. В допълнение, ще получат възможност за посещение на производствената база на нашия спонсор. През изминалата година работихме успешно по проекти и с R&M, Walltopia, SAP, Scalefocus и др.

Трудностите, с които се срещате като президент на организацията?

Поемането на подобна европейска организация след настъпването на ковид кризата е голямо предизвикателство. Тя съществува около идеята за обмен на знания, запознанството с нови култури и реализиране на професионални контакти на чуждестранно ниво чрез реални срещи. Адаптираме целите и задачите си към спецификата на ситуацията, употребявайки максимално възможностите на дигиталната среда.

Какво предстои през 2022 г.?

Вече проведохме няколко срещи с компании за бъдещите ни проекти и се радваме да съобщим, че поредицата от онлайн лекции продължава. Не прекъсва и търсенето на наши бъдещи партньори от бизнеca. Тази година ще проведем третата Научната конференция към университета и ежегодното ни събитие Инженерното състезание за решаване на бизнес казуси. Нов проект за нас ще бъде седмица с академичен фокус по темата за IoT, с участие на чуждестранни студенти.

За свежи идеи от ESTIEM LG Sofia:

  • board.estiemlgsofia@gmail.com
  • Телефон : +359 876123317
  • LinkedIn - www.linkedin.com/company/estiem-lg-sofia

 

Дата: 07.01.2022

Прочетено: 513