Общо: 434

Когато и последният парфюмерист напусне страната на розите

Работим съвместно с БСК, по проекта "My Competence", с който се опитваме и имаме намерение да развием ключови длъжности за сектора.

+