13.07.2007

Министър Чакъров прие предложения на БСК за промени в Закона за местните данъци и такси

„МОСВ счита за целесъобразни направените предложения за промяна в начина за определяне на такса „битови отпадъци” и за въвеждане в действие от кметове на общини с над 10 000 жители на средства за измерване на маса (кантари).” се казва в писмото до БСК, изпратено от Министър Чакъров по повод предложенията на Камарата за промени в ЗМДТ.

Има необходимост от коренна промяна в методиката за изчисляване на местните данъци и такси, се казва още в писмото на МОСВ.
„Отчитайки необходимостта от подпомагане на местните власти, към Проект МАТ 06/BG/9/1 „Техническа помощ за разработване на Национална програма за управление на дейностите по отпадъците за периода 2008 – 2013 г.” е предвидено разработване на методика за изчисляване на такса „битови отпадъци” въз основа на тяхното количество.”

Министър Чакъров отбелязва, че предложението за осигуряване на възможности за измерване на количеството на отпадъците е задължителна стъпка и необходимо условие за промяна в положителна посока.

Трябва да се има предвид, че при въвеждане на нов начин на формиране на такса „битови отпадъци”, както и методика за нейното определяне, таксата следва да бъде с размер, който да осигурява необходимите средства за управление на отпадъците съгласно нормативните изисквания.

БСК получи многобройни сигнали от свои членове за необходимостта от предприемане на законови промени.

Дата: 13.07.2007

Източник: www.bia-bg.com

Прочетено: 3578