20.08.2007

11 обекта провери Областната инспекция по труда в Плевен по сигнали, получени чрез инициативата „На светло”

В изпълнение на Заповед №120/08.05.2007 год. на Изпълнителния директор на ИА “ГИТ” - гр. София, по сигнали, получени на Интернет сайта “На светло” в ИА “ГИТ” - гр. София, Областната инспекция по труда – Плевен, информира за следното:

Нарушенията, цитирани в сигналите, които не са от компетенцията на Дирекция “ОИТ” - гр. Плевен, са препратени по компетентност до ТД на НАП - гр. Плевен, и ТП на НОИ - гр. Плевен.

Относно контрола по спазване на трудовото законодателство в обектите, цитирани в сигналите, са проверени общо 11 броя обекти, както следва:

1. ЕТ “Стил - Илияна Гоповска” - гр. Плевен с обект: магазин за нехранителни стоки. При проверката са констатирани 6 броя нарушения на трудовото законодателство и са дадени 6 броя задължителни предписания.

2. ЕТ “Илиеви - Виолета Илиева” - гр. Плевен с обект: хранителен магазин. При проверката са констатирани 10 броя нарушения на трудовото законодателство и са дадени 10 броя задължителни предписания.

3. ЕТ “Пламен Дунов” - гр. Плевен с обекти: 2 броя магазини за парфюмерия и козметика. При проверката са констатирани 10 броя нарушения на трудовото законодателство и са дадени 10 броя задължителни предписания.

4. ЕТ “Михаил Блъсков” с обект: пункт “Еврофутбол”. При проверката са констатирани 4 броя нарушения на трудовото законодателство и са дадени 4 броя задължителни предписания.

5. ООД “Медика 96” - гр. Плевен с обект: магазин за детско облекло. При проверката са констатирани 5 броя нарушения на трудовото законодателство и са дадени 5 броя задължителни предписания.

6. ЕТ “Гери - Гергана Иванова” - гр. Плевен с 2 броя обекта: ресторант “Гери” и кафетерия “Гери”. При проверката са констатирани 5 броя нарушения на трудовото законодателство и са дадени 5 броя задължителни предписания.

7. ЕТ “Тихомир Дамянов 97” - гр. Плевен с обект магазин за хранителни стоки. При проверката са констатирани 7 броя нарушения на трудовото законодателство и са дадени 7 броя задължителни предписания.

8. ЕТ “Пламен Димитров 69” - гр. Плевен с обект: магазин за парфюмерия и бельо. При проверката са констатирани 4 броя нарушения на трудовото законодателство и са дадени 4 броя задължителни предписания.

9. ЕООД “Рипсимия - ГД” - гр. Плевен с обект: център за красота “Тара”. По време на извършване на проверката, цитираният обект не извършваше търговска дейност.

 

Дата: 20.08.2007

Източник: www.bia-bg.com

Прочетено: 5041