21.03.2012

Твърдение на Трансатлантическата бизнес асоциация на Работната група на високо равнище по заетост и растеж

Ние, представителите на Американо-европейските бизнес общества, се обръщаме към нашите водачи да се движат бързо, за да задълбочат трансатлантичните икономически и търговски отношение чрез амбициозна търговия, инвестиции и регулярни политически инициативи.

Заедно с Съединените щати и Европейския съюз срещаме фискалните и макроикономическите предизвикателства вкъщи и новите икономически сили в света, вярваме, че сега е времето да създадем освободен от бариери трансатлантически пазар, който да допринесе за създаването и растежа, от който спешно се нуждаят и двете страни.

Ние поверяваме решението на Американо-европейската среща на високо равнище през ноември 2011г., за да установим Работна група на високо равнище по заетост и растеж, председателствана от Търговския представител на Съединените щати Рон Кирк и комисарят на ЕС по търговия Карел де Гухт. Дневния ред на Работещата група ще бъде щирокообхватен, обяснителен, например тарифни и нетарифни бариери да търгуват със стоки и услуги, инвестиции, регулаторни сътрудничество, защита на интелектуалната собственост и иновации, обществени поръчки, транс-гранични потоци на данни и бизнес подвижност.

Ние вярваме,че Работещата група предоставя непаралелна възможност, за да засили нашите икономии, подобри глобалната конкурентноспособност на нашите фирми, и така да засили нашите свързани възможности да подържа и модернизира  базираните на правила международни търговски системи, които се се възползвали от глобалната икономия за повече от 60 години.

Ние сме насърчени от подкрепата, която ни е оказана. От страна на ЕС, немският канцлер Ангела Меркел, Великобританският министър-председател Дейвид Камерън и френският президен Никола Саркози са сигнализирали своята подкрепа за по-близки трансатлантически отношения, както и ЕС в препоръките си от срещата на високо ниво от 30 януари 2012г.

От американската страна, държавният секретар Клинтън декларика в началото на Февруаръ, че „Новата Американо- европейска работна група на високо равнище по заетост и растеж, създадена от президента Обама и неговите европейски колеги са на преден план в нашите усилия да върнем хората заедно на работа... Америка и Европа могат и трябва да търгуват повече помежду си.”

Трансатлантическото бизен общество е ангажирано с работата за развитието на кративно решение да се елиминира търговията, инвестициите и регулаторните бариери, които подкопават възможността нашите компании и работници да разширят икономическия растеж и да се открият нови работни места.

Ние подканваме президента Обама и президентите Ван Ромпой и Барозо да се възползват от възможността на 19-20 май 2012г. на работната среща на високо ниво, да бъдат амбициозни и да се ангажират с присъединяването на разбираема трансатлантична търговия, инвстиции и регулаторни преговори тази година. Американския и европейския народ не трябва да чакат за да увеличат растежа на работните места, които тези инициативи ще донесат.

Дата: 21.03.2012

Източник: Business Europe

Прочетено: 2518