Дата: 21.04.2012

Източник: Труд онлайн

Прочетено: 1486

Предложението за задължително прилагане на общата консолидирана основа за корпоративен данък бе подкрепено с резолюция от Европейския парламент , съобщиха от пресслужбата на институцията.

Мариан Тисен, докладчик по въпроса, заяви: "Хармонизираната система за изчисление на данъчната основа прави възможно за компаниите да консолидират резултатите от индивидуалните си клонове, което им позволява да компенсират всякакви загуби, които групата може да има".

"Това означава, че за компаниите ще е по-лесно да задържат клоновете си в отделните държави-членки и да намалят административната тежест. Освен това системата гарантира, че икономическите и социални аспекти са по-важни от чисто фискалните основания, когато компаниите избират местоположението си", добави още той.

В резолюцията се казва, че общата консолидирана корпоративна данъчна основа (CCCTB) трябва да стане задължителна след преходен период, която вече бе одобрена с 452 гласа "За", 172 - "Против" и 36 въздържали се.

Първоначално CCCTB ще се прилага само за европейските кооперативни дружества, които в основата си са трансгранични. След пет години тя ще се прилага за всички компании с изключение на малките и средните предприятия. Европейската комисия ще работи за намаляване на административната тежест за тези фирми, за да помогне на часта от тях, които развиват трансгранична дейност да извличат ползи от системата за CCCTB.

Европарламентът предлага също, ако не всички страни от ЕС искат да се включат в схемата, тези, които я подкрепят, да могат да я въведат чрез т.нар. процедура на "засилено сътрудничество". Тя позволява на група страни да си сътрудничат в определена област без съгласието на всички държави членки.

Системата ще позволи на компаниите да разполагат с общи правила за формиране на облагаемата печалба за фирмите, вместо да трябва да спазват различни такива в страните, където извършват дейност. Решението трябва да се вземе от Съвета на министрите на ЕС, където все още няма единодушие между държавите членки.