08.10.2007

Божидар Данев, Председател на Българската стопанска камара: Плоският данък е истинско постижение

- Съгласни ли сте с оценката на синдикатите, че правителството не изпълнява ангажиментите си по Пакта за икономическо и социално развитие?

­ Първо искам да кажа, че пактът наистина беше подписан не само с фанфари, а след една много трудна, продължителна работа в разстояние на 6 месеца, докато стигнем до този консенсус и до подписването. Документът е твърде сложен и обемист, с много задължения за отделните страни. Според нас голямата част от изискванията, които са в него, са задължения и за трите страни. Голямата част от тези изисквания са изпълнени. Естествено при един такъв голям и обемист документ и в тази динамика на икономическото развитие има неща, които не са изпълнени и подлежат на допълнително уточнение. Но забележете, документът е Пакт за икономическо и социално развитие до 2009 година, а все още е 2007 година. Ще си позволя да кажа, че това е една доста амбициозна програма. Когато има консенсус между три страни, ние най-малкото трябва да седнем и да разсъждаваме кое е изпълнено и кое не.

­ Всъщност и синдикатите смятат, че трябва да има обсъждане.

­ Едностранно. Не може така да се оттеглят от един пакт, преди да сме седнали да разговаряме коя е причината и кои са нещата, които тях не ги задоволяват. Това е европейският модел ­ да седнем и да разсъждаваме кое е изпълнено и кое не е. Основните точки, например членството в Европейския съюз от 1 януари 2007 година, е изпълнено. Растеж на икономиката с над 6% ­ също е изпълнено. Повишаване на доходите на населението, не говоря за бюджетната сфера основно, но растеж на доходите на населението също има значителен.

­ Цифрите са едно, а това, което се вижда на улицата, е малко по-различно.

­ Вижте. Това, което виждате на улицата, не е вярно. Виждате, че се увеличава броят на леките коли, ресторантите навсякъде са заети. Потреблението нараства и е много по-голямо от доходите. Реалните икономически цифри показват за растежа на доходите от 2000 до 2006 година 63%, като се отчита инфлацията. Тоест това са реалните цифри. Друго задължение е заетостта до 2009 година да спадне до 9 %. Тя в момента е 7,8 на сто. Дори има глад за квалифицирани работници. Естествено някои от нещата закъсняват, но на всеки шест месеца ние трябваше да седнем на разговори и да разсъждаваме кое е изпълнено и кое не е . Да преценим как нещата да бъдат ускорени.

­ Досега имало ли е някаква среща?

­ Не. Стопанска камара изпрати навреме своя отчет по тези задължения, които имат специално страната на работодателите, и трябва да ви кажа и някои други цифри. Тази година ние поехме един ангажимент ­ подписахме национално споразумение да нараснат доходите с 12,6 %. Ние подписахме заедно със синдикатите минималните прагове да нараснат с 25%, което е огромен скок в реалния сектор. Вярно е, че нещата в бюджетната сфера закъсняват, но това е нормалното забавяне.

­ Доколкото разбирам, синдикатите също се оплакват от това, че няма разговори. Но те говорят и за нещо малко по-различно ­ намеренията за въвеждане на плосък данък са в разрез с този пакт.

­ А къде е написано това? Няма такова нещо. Пред мен е пактът. Ето какво е написано за данъчното облагане, което според мен е твърде сериозно, и къде има подобно задължение да няма подобно въвеждане. Напротив, ние казваме, че провеждането на фискална политика е насочено преди всичко по поддържането на нисък бюджетен дефицит. А бюджетният дефицит в страната расте, за голямо съжаление. Разширява се финансовата децентрализация. Виждате, че тази година бюджетите на общините ще привършат на 600 млн. лв. излишък. Няма никъде ограничения за въвеждането на плосък данък.

­ Доколкото разбирам, мерките, които предприема правителството, стабилизират бизнеса. Те са по-скоро либерални. Докато определянето на необлагаем минимум ще удари наистина най-ниските слоеве.

­ За да може да се даде на синдикатите и на бюджетната сфера, бизнесът трябва да заработи. Тоест, ние първо трябва да заработим. България е с най-ниския доход на глава от населението от брутен вътрешен продукт. Първо бизнесът трябва да заработи и той направи своята стъпка като качи, забележете, с 25 на сто за една година минималните прагове. Реалният сектор няма да има вече подобно закъснение. Той има нужда от квалифицирана работна ръка и ако има наказване на ниските слоеве по този начин, съответно няма необлагаем доход. Няма квалифициран човек със средно образование.

­ Всъщност два ефекта се гонят.

­ Естествено, голяма част от сивия сектор вече изплува на светло. Вие забележете един невероятен резултат, който доведе до намалението на корпоративното облагане ­ това е данък печалба с 10 на сто. Увеличиха се с 44 на сто приходите в бюджета. Следващото ­ намалението на социалните плащания. На практика няма дефицит в бюджета на Националноосигурителния институт поради това, че изплува голяма част от сивата икономика на светло. Затова намалява и безработицата. Но подобни позиции на разсърдени хора означават, че те не уважават партньорите си. Държавата в лицето на правителството трябва да направи също своя ход. Тя не изпълнява едно от основните задължения на този пакт ­ че на всеки 6 месеца трябва да се събираме. Искам да добавя, че плоският данък е едно изключително постижение. Ако може да се въведе в българската икономика, цялото общество ще види положителния ефект. Това, че някои хора смятат, че този плосък данък ще доведе до обедняване на хората, не е коректно. Няма разумен човек с добра квалификация и с добро образование, който да не подкрепя подобно решение.

­ Явно има две страни на тази барикада.

­ Естествено. От едната страна са хората, които искат да подкрепят необразованите, тези, които не желаят да работят. А от другата страна са тези, които желаят да работят. Това са хората, които се подчиняват на технологическата дисциплина, получават по-високи доходи, които искат да живеят по-добре и да се сравняват с европейските стандарти.

­ Виждате ли шанс в обозримо бъдеще производителността на труда да нарасне така, че да стабилизира държавата и доходите най-вече?

­ Производителността на труда зависи от три фактора. Те са създаването на добър бизнес климат в страната ни.

­ Какъвто, доколкото разбирам, Вие смятате, че има.

­ Ще започне да се формира подобен климат и включително с намаление на данък печалба. Все още не е направена стъпка за ограничаване административната роля на държавата по регулирането, по въвеждането на регулационните режими.

­ Вие защо не настоявате за по-бързи стъпки в тази насока?

­ Ние сме изпратили съответните писма още в края на предното шестмесечие и очакваме да седнем отново на масата. Закъснява правителството, тъй като динамиката в икономиката не е малка, но според мен сега, преди изборите, е може би най­ неподходящият момент да се създават подобни напрежения между тристранното партньорство.

­ Кажете кои са другите два фактора освен бизнес климата?

­ Бизнесклиматът е първото нещо, което зависи във всички случаи от държавата. Вторият фактор е умението на работодателите да инвестират и да ръководят производството. И третият ­ квалифицираната работна ръка и желанието на голяма част от заетите да спазват технологическа дисциплина. Това са трите елемента, необходими за една просперираща икономика. За голямо съжаление в България все повече и повече липсва квалифицираната работна ръка. Няма необходимата технологична дисциплина и забележете, никой не говори в това отношение. Просто се поставят искания да се качат със 100% заплатите. Никой не говори каква е квалификацията на тези хора. Никой не говори каква е технологичната дисциплина. Ето, на практика ние внасяме работодатели чрез чуждестранните инвеститори. Ще очакваме внасяне и на квалифицирана работна ръка, за да може да се вдигне производителността на труда в страната ни. Така че всеки от тези три фактора трябва да направи своето, ако желаем да повишим производителността и стандарта на населението.

* Интервюто е излъчено по Програма "Хоризонт" на БНР

Дата: 08.10.2007

Източник: www.bia-bg.com

Прочетено: 2979