Дата: 04.05.2012

Източник: Евростат

Прочетено: 2859

Очакванията са, че сезонната работа през лятото ще намали безработицата, но сметките за март показват, че все повече българи са останали на улицата.

Безработните са били 12,6% при средно ниво за еврозоната от 10,9% и за целия Европейски съюз (ЕС) от 10,2%, показват данни на Евростат.

Според Агенцията по заетостта безработицата в страната през март е била 11,5% и е останала без изменение спрямо февруари.

Европейската статистическа служба е ревизирала нагоре данните за безработицата у нас през февруари и януари. През февруари нивото на безработицата в България е било 12,5%, а не 12,4%, както беше обявено по-рано. През януари безработицата е била 12,1%, а не 11,5%.

Според оценките на Евростат в Евросъюза близо 24,8 млн. души са били без работа през март.

В сравнение с март 2011 г. броят на безработните в ЕС е нараснал с 2,1 млн. души.

И през март Австрия остава държавата в ЕС с най-ниска безработица (4%). Следват я Холандия (5%), Люксембург (5,2%) и Германия (5,6%).

Най-голям спад на безработицата е отчетен в Литва, Латвия и Естония, а най-голям ръст – в Гърция, Испания и Кипър.

Продължава да нараства и младежката безработица в Евросъюза. Средно за ЕС през март нивото на безработицата сред младежите до 25 години се е увеличило до 22,1%, а за държавите от еврозоната – до 22,6%.

Данните на Евростат показват, че над 5,5 млн. младежи в Еврообщността са били без работа през март, като най-слабо изразен е този проблем в Германия, Австрия и Холандия. В Гърция и Испания обаче повече от половината младежи са безработни.

В България нивото на младежката безработица се е увеличило до 32,8% през март. За сравнение, през третия месец на миналата година безработицата сред младежите до 25 години е била малко под 27 на сто.