Дата: 13.06.2012

Източник: в. Класа

Прочетено: 2713

Общо 2023 административни услуги и регулаторни режими действат у нас, се казва в доклад за състоянието на администрацията през 2011 година, който ще бъде разгледан днес на заседание на МС. Най-много услуги – 82%, се предоставят от НАП. Авторите отбелязват, че през миналата година успешно са премахнати 19 режима – един лицензионен, 7 регистрационни и 11 разрешителни. Отмяната на 9 от тях вече е в сила, а за останалите 10 предстои да се произнесе

Народното събрание. 

В документа е отбелязано, че и тази година въвеждането на електронното управление остава приоритет на правителството. Причината: обобщените данни показват, че 365 от общо 515 администрации все още не предоставят услуги по електронен път. Администрациите отличници, противно на очакванията, не са в централната власт, а в страната. Свиленград, Габрово и Баните са най-успешни в електронното управление. От централните ведомства най-напред с материала е Агенцията по геодезия, картография и кадастър. За да бъдат обучени служителите да работят електронно, около 1000 от тях са минали съответното обучение. 

Почивки и съкращения

Мерките на кабинета да намали броя на невзетите отпуски са дали очаквания резултат, излиза от данните, изнесени в документа. С общо 649 980 дни са по-малко почивните дни, които са били натрупани през годините. Припомняме, че в края на 2010 г. невзетите отпуски бяха над 2 милиона дни и доведоха до правителственото решение да се редуцират почивките на чиновниците, както и те да бъдат задължени да си изчистят старите отпуски. Така при съкращение от бюджета ще им се дават по-малко пари за обезщетения. 

И миналата година е продължила тенденцията за намаляване броя на държавната администрация. Над 1900 бройки по-малко има след извършена оптимизация. Към днешна дата намалението на централната държавна администрация спрямо 2009 г. е 13,66%. 

2872 лв. заплата в евродирекция

Най-високо заплащане в държавната администрация и през миналата година взимат служителите в евродирекциите. Срещу 2872 лв. се разписват в Изпълнителна агенция "Одит на средствата от ЕС" – 2872.53 лв., Държавна комисия за енергийно и водно регулиране – 2156.13 лв., Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси – 2011.38 лв. На другия полюс са общинска администрация Ботевград – 395.50 лв., общинска администрация Никола Козлево – 417.10 лв., Регионален инспекторат по образованието-Перник – 406.75 лв. Средната месечна брутна заплата на работещите в държавната администрация е 710.42 лв. Нараснала със 7.3% спрямо предходната отчетна година (661.99 лв. през 2010 г.) заради съкращенията.

За първи път на държавна служба

Назначени за първи път на държавна служба през 2011 г. са 2485 души, като най-често използваният начин за достъп до длъжностите в държавната администрация остава конкурсната процедура. През 2011 г. са обявени 2586 конкурсни процедури за 2712 щатни бройки. Прекратените процедури поради недопускане на нито един кандидат през 2011 г. са 49 (в сравнение с 45 през 2010 г.), а 258 процедури са приключили без класиране (спрямо 278 през 2010 г.). Назначени на постоянен договор през 2011 г. от участниците в програмата "Старт на кариерата" на Агенцията по заетостта са 89 служители, като 44 от тях са назначени в общинските администрации. Собствена програма за студенти за краткосрочен стаж (от 1 до 3 месеца) отчитат, че са разработили 23 администрации, от които само 4 министерства – Министерство на външните работи, Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, Министерство на отбраната и Министерство на финансите.

В документа е отбелязано още, че най-масовата оценка в администрацията си остава тройката от общо пет степени. С изключително изпълнение на задачите са отличени 4,3% от чиновниците. А само 0,3% не се справят с изискванията.

Режат чиновниците от бонуси за участие в съвети

Служителите в държавната администрация вече няма да получават бонуси за участие в съвети, комитети, одитни комитети, комисии, работни или експертни групи, органи на управление или контрол на фондове, сметки и други, които не са юридически лица, съобщи вчера правителствената пресслужба. Решението е взето след одит на Сметната палата, която установи, че чиновниците взимат неправомерно допълнително възнаграждения за работа, която им влиза в основните задължения. Промяната, с която се орязват допълнителните пари, ще стане с промяна в закона за администрацията. Аналогични промени се правят и в Кодекса на труда, в законите за държавния служител, за филмовата индустрия, за закрила и развитие на културата, за концесиите, за съхранение на въглероден диоксид в земните недра, за обществените поръчки, за националната стандартизация, за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, за правната помощ, за ветеринарномедицинската дейност, за хазарта, за насърчаване на научните изследвания, за експортното застраховане и в Семейния кодекс.

От Съвета за административна реформа поясниха, че целта е да се премахне възможността да се получават възнаграждения, които не са обвързани с постигнати резултати. Според анализа досегашната практика криела риск от изкривяване на всеки модел на възнаграждения в публичния сектор.