Дата: 20.07.2012

Източник: Дарик

Прочетено: 3030

Работна среща-семинар на тема "Предприятия за производство на "зелена" енергия /GBE FACTORY/ се проведе в Стара Загора. Тя бе открита от областният управител Недялко Недялков. Той подчерта, че област Стара Загора през последните година -две е затвърдила позициите си и като производител на "зелена" енергия, добивана от възобновяеми енергийни източници.


Семинарът се провежда в рамките на международния проект GBE Factory за предприятия, произвеждащи зелена енергия, който е финансиран по програма Интелигентна енергия - Европа на Европейската комисия.


Дейностите са насочени към насърчаване и развитие на инициативи, които да стимулират организации и фирми да използват ВЕИ в индустриални и търговски сгради, системи и обекти, като целта е създаване на предприятия, които произвеждат и/или използват зелена енергия. Ползите от прилагането на този модел са: намалява се товарът на електроенергийната система, спестява се енергия, намалят се емисии.

 

Бранимир Ханджиев - главен директор на БСК подчерта, че предприятията, които произвеждат "зелена" енергия не влияят на цената на електроенергията, а по-скоро са фактор, ограничаващ растежа и. За потребителите на "зелена" енергия се увеличава сигурността и независимостта на доставките на енергия, намаляват се разходите за инсталирана мощност и се избягват високите тарифни зони.


С установените тенденции на намаляващи цени на системите за производство на ВЕИ, на усъвършенстване на структурата на цените на енергоносителите, с повишените възможности за изгодно финансиране на проекти за енергийна независимост и ВЕИ, консумирани на място, изграждането на предприятия за производство на "зелена" енергия става все по-реално, а развитието на пазара на подобни услуги - по-привлекателно, са заключенията на експерти и участници в семинара.


В него участие взеха представители на бизнеса и общините от област Стара Загора, лектори бяха Димитър Баев - експерт към БСК, Николай Вангелов - прокурист на Ерато Холдниг и Олег Стоилов - председател на ТПП Стара Загора.