Дата: 16.08.2012

Източник: в. Дневник

Прочетено: 2049

Да се премахнат, опростят или намалят административните пречки пред бизнеса, които идват от 750 регулаторни режима, предвижда правителството. Това става известно от План за намаляване на административната и регулаторната тежест на бизнеса, публикуван в портала за обществено обсъждане http://www.strategy.bg. Мнения по него могат да се дават до 29 август.

Планът съдържа 271 мерки със срок за изпълнение до 30 октомври 2012 г. Част от мерките в плана са предложени от представители на неправителствени, браншови и работодателски организации, публикации и коментари в медиите.

Сред мерките е отпадането на 45 услуги, намаляване на необходимите документи за ползване на 88 административни услуги. Премахва се изискването за представяне на удостоверение за актуално състояние в над 30 нормативни акта. Предвижда се намаляване на сроковете за предоставяне на 59 услуги, създаване на електронен регистър за 17 услуги, обмен на информация по служебен път за 30 услуги.

Сред мерките, предложени от министерството на икономиката, е тази да се съкрати срокът за категоризиране на заведения за хранене, категорията да се дава от общините.

Предвижда се още регистрирането на туроператорски фирми да струва колкото са разходите за това, а разглеждането на документи да се намали на 1 месец.

Записано е и да се премахне категоризирането на плажовете, което вече е предвидено в новия закон за туризма.

Министерството на образованието предлага само в неговата сграда да се заверяват дипломи с апостил. В момента такава възможност има и в Министерството на външните работи. 

Правосъдното ведомство предвижда свидетелства за съдимост да се издават и в електронен вид – с електронен подпис. Новите формуляри на хартиените варианти пък предвиждат да не се посочва за каква цел е нужен документът. 

Последните няколко правителства също неколокократно обсъждаха мерки за намаляване на административните пречки.