Дата: 01.10.2012

Източник: БСК/BIA

Прочетено: 3276

 

„Превърна се в практика през последните години да коментираме по информация от медиите важни икономически въпроси, какъвто е въпросът за държавния бюджет и бюджетът на Държавното обществено осигуряване (ДОО). Все още не разполагаме с проектите на Бюджет на Р България и на ДОО за 2013 г., макар че първите заседания за обсъждането им са насрочени за 3 и 4 октомври, т.е. за след два дни.“

Това каза изпълнителният председател на БСК Божидар Данев на извънреден брифинг днес, 1 октомври 2012 г., по повод изявления на министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов, свързани с бюджета на ДОО за следващата година.

Божидар Данев изтъкна, че БСК приветства част от обявените от министър Младенов намерения, а именно увеличението на вноската за пенсиониране на работещите в МВР, МО и МП с 20 процентни пункта и включването на осигурителните вноски на заетите в т.нар. силови ведомства към бюджетите на съответните министерства. Това са стари предложения на БСК, които многократно са внасяни официално, подчерта Божидар Данев. Нещо повече, той приветства и идеите, изразени от министъра на отбраната Аню Ангелов, за увеличение на специализирания осигурителен стаж на служителите в МВР и МО. Според изпълнителния председател на БСК този стаж трябва да се приравни към средния за Европа и САЩ, където военни и полицаи се пенсионират след поне 20 години стаж при съответните специфични условия на труд. „Чрез пособен комплекс от мерки ще намалят значително дефицита на ДОО, който се поема от данъците на всички нас“, категоричен бе Божидар Данев.

„Не е вярно твърдението, че няма увеличение на осигурителните вноски. Действително, не се увеличава ставката, но има увеличение по четири пункта: изменя се максималният осигурителен доход, увеличават се минималните осигурителни прагове, увеличава се минималната работна заплата и се затвърждава изплащането от страна на работодателите на първите три дни болнични“, каза още Божидар Данев. Той подложи на съмнение прогнозата за 10,8% безработица през 2013 г., при положение че към момента тя е над 12.5%. „За да се състои този ръст на заетостта, БВП през 2013 г. трябва да е поне 3.5%, а такъв не се очертава“, каза Божидар Данев. Той припомни, че при дискусията около приемането на Бюджет 2012 г. БСК прогнозира ръст на БВП, много под 1 % - прогноза, която за съжаление се сбъдна. „10,8% безработица е твърде оптимистично очакване при предвиждан ръст на БВП от 1.8%“, категоричен бе Божидар Данев.

Друго число, което подлежи на съмнение, е това за 2 770 700 осигурени лица през 2013 г., при положение че към момента осигурените на пълен работен ден са около 1 930 000 и има още около 190 000 самоосигуряващи се.

По отношение на минималната работна заплата (МРЗ) зам.-председателят на БСК Димитър Бранков припомни, че непроменена позиция на БСК е МРЗ да се равнява на 40 на сто от средната заплата за страната, която към момента е около 740 лв., т.е. МРЗ следва да не е повече от 290 лв. Основният аргумент на камарата е, че чрез административното и необосновано икономически увеличение на МРЗ се намалява разликата между ниско и висококвалифицираните работници.

Според изпълнителния председател на БСК Божидар Данев, притеснителен факт е, че от страна на институциите не се предлагат решения за намаляване на общия размер на средствата, които се изплащат за инвалидни пенсии, както и че продължава ползването на осигурителните фондове за социално подпомагане.