Дата: 30.10.2012

Източник: БСК

Прочетено: 3042

„Ефектът от реализацията на еврофондовете у нас можем да търсим чрез оценка върху ръста на БВП, в създаването на нови продукти  в експортната листа или увеличаването на пазарния дял на български стоки, разкриването на нови работни места и намаляването на емиграцията на млади и образовани хора,  качеството на бизнес средата и публичните услуги." - това заяви по време на конференцията в Народното събрание "Еврофондовете отвъд статистиката", организирана от Комисията по европейските въпроси в Народното събрание. Срещата се ръководи от председателя на Съвета за обществени консултации и заместник-председател на БСК Камен Колев.

Камен Колев коментира, че по оценки на Световната банка, България не е между страните с висока ефективност на публичните разходи и това създава предпоставки и нагласа за ниска ефективност и на евросредствата. „Неясните процедури за обществени порчъки са в основата на честите обжалвания и блокиране на изпълнението на важни приоритетни проекти.“, коментира Камен Колев. Заместник-председателят на БСК даде предложение инфраструктурните проекти, за които има частен интерес, да се изпълняват не с европейски средства, а чрез форми на публично-частно партньорство. „Преобладаващо евросредствата да се насочат към образование, наука, иновации и технологично обновление на индустрията при запаване на конкурентната среда.“, коментира още Колев. Според него, Еврофондовете не трябва да подменят усилията за облекчаване на бизнес средата и стимулирането на частните инвестиции, които са 5-7 пъти по-големи от евросредствата.

Пътищата от 1 и 2 клас няма да получат европейско финансиране през следващият програмен период на ЕК.  Приоритет за страната остава изграждането на АМ "Хемус" и лот 3 на АМ "Струма". Друга основна цел по отношение на усвояването на европейските средства е укрепването на научно-техническата и развойна дейност, която в момента у нас е 4 пъти по-ниска в сравнение с останалите членки на общността. Това коментира Елица Николова - секретар по икономика, развитие на регионите и инфраструктура на Президента на Републиката.

Посланикът на Кипър у нас Ставрос Амврозиу изрази задоволство от това как страната ни усвоява европейските средства. По думите му, именно заради доброто усвояване на еврофондове, МВФ прогнозира увеличение на БВП за България.  Това от своя страна ще доведе до икономически растеж и увеличаване на заетостта, смята Амврозиу.

Еврофондовете сами по себе си не са достатъчни, за да ни направят богата страна, смята икономистът Георги Ангелов. Те, обаче, могат да са лост, който да отключи инвестициите, допълни икономистът.  Според него, еврофондовете трябва да се усвояват заедно с осъществяването на необходимите за страната ни реформи.

Основното предизвикателство пред страната ни е да създаде добри институции, защото практиката показва, че силен ефект върху икономиката от разходването на европейските средства има в държавите, в които има отговорни и развити институции. Това коментира главният икономист на Института за пазарна икономика Десислава Николова. Според нея, потенциален капан пред страната е залагането основно на усвояването на европейски средства, без да се реализират неотложни реформи в системите.