Дата: 15.11.2012

Източник: Дневник

Прочетено: 3268

Застаряващото население и намаляването на работната сила в България ще доведат до сериозен ръст на социалните разходи на държавата с още около 2.3% от нивото на БВП, смята Питър Харолд, регионален директор на Световната банка за Централна и Източна Европа и балтийските държави, предаде БТА. Той представи данни за икономиката на Европейския съюз и в частност на България на конференцията "Златният растеж на България".

Световната банка смята, че трябва да има задълбочаването на политиките за стимулиране на най-младите и по-възрастните хора активно да участват на пазара на труда, за да бъде постигната 75% заетост към 2020 г.

Докато работоспособната сила в по-богатите европейски държави и най-вече в Северна Америка се увеличава, в България тя рязко намалява и се очаква след 50 години да се свие с 45 на сто, са пресметнали в Световната банка. Изчисленията на банката показват, че за да се поддържат темповете на сближаване на България с останалите членки на ЕС, ще е необходим средногодишен ръст на производителността на труда от порядъка на 5.5%.

През последните 10 години производителността на труда в България расте с темпове 2.5 - 4.0 на сто, а в старите 15 страни от ЕС - 15 с 1.5 на сто, посочиха от Световната банка.

В последните няколко години производителността на труда в България се повишава и чрез спад в заетостта - безработицата се увеличава, но има ръст на производството, тоест - с по-малко заети се постигат по-добри резултати, посочиха от Световната банка.

Проблемите пред България са несигурната външна икономическа конюнктура, бизнес средата, както и нуждата от повече инвестиции в иновации и енергийно ефективни производства, пише в доклада на Световната банка.

Според вицепремиера и министър на финансите Симеон Дянков, участник в конференцията, основните проблеми пред България са три - на първо място ниските доходи на хората, следвани от демографската криза и енергийната независимост на страната.

Държавата е направила изчисления, че ако се построят 120 детски градини в 10-12 града майките ще могат да се върнат на работа по-рано от крайния срок на платеното майчинство, посочи финансовият министър.

От Световната банка информираха, че през 2050 г. всеки пети, който излиза на трудовия пазар в България ще е от ромски произход. Държавата може да направи много, за да станат тези хора продуктивни, посочиха от банката.

Възрастните хора, които искат да работят след навършване на пенсионна възраст, трябва да получат допълнителни стимули, смята Дянков. На по-ранна възраст в пенсия искат да излязат само служителите на МВР и МО, защото могат след това да си намерят нова работа, твърди Дянков.

Сред рисковете за българската икономика е увеличаващото се разделение в развитието на Северна и на Южна България. Повечето големи инфраструктурни проекти, изграждани с европейско финансиране, са в южната част на България. В следващия програмен период на ЕС целта ще бъде приоритетно да бъдат финансирани проекти в Северна България, както и изграждане на инфраструктурните връзки между двата региона, посочи Дянков.