15.01.2013

Уважаеми дами и господа,

Министерството на образованието, младежта и науката (МОМН), в партньорство с Българската стопанска камара, осъществява анкетно проучване, насочено към изследване потребностите на гражданите от документи, доказващи знанията и уменията, които имат и са усвоили извън училище или университета.

Проучването се осъществява в рамките на проект „Нова възможност за моето бъдеще“, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“ и изпълняван от МОМН чрез дирекция „Формиране, анализ и оценка на политиките”.

Каним Ви да се включите в проучването. Попълването на въпросника ще Ви отнеме не повече от 5 минути. Предварително Ви благодарим за отделеното време и оказаното съдействие!

Въпросникът е публикуван на адрес
http://survey.industrymap.bg/index.php?sid=67861&newtest=Y&lang=bg
и ще бъде отворен за попълване до 11 февруари 2013 г.

 

Дата: 15.01.2013

Източник: МОМН / БСК

Прочетено: 3940