Дата: 04.02.2013

Източник: БСК

Прочетено: 3304

„Като се има предвид, че енергетиката стои в основата на конкурентоспособността на икономиката, за нас, като представители и на производителите, и на консуматорите на енергия, е важно политическото говорене да се основава и да следва конкретните експертни разчети, така че да се гарантира стабилност на българската енергийна система“. Това заяви заместник-председателят на Българската стопанска камара Камен Колев по време на дискусия на тема: "След референдума за АЕЦ: Какво предстои? За мястото на ядрените мощности в енергийното развитие на България". Форъмът се организира от Информационното бюро на Европейския парламент в България и информационния портал 3e-news.net, в партньорство с Българската стопанска камара и Института по енергиен мениджмънт.

Според Камен Колев, причината да няма реален изход от преговорите с потенциални инвеститори до момента е, че водеща роля в преговорния процес имат политиците, а не експертите - често между първите и вторите липсва комуникация. Обикновено първите се опитват да ползват темата за българската атомна енергетика в политически контекст, а не изхождат от икономическите решения и интереси на страната ни. „Не оспорваме правото на политиците да взимат крайното политико-икономическо решение, но смятаме за редно да не преекспонират политически тези, неподкрепени с експертни данни и оценки“, каза Камен Колев.

По отношение на проведения в края на м. Януари 2013г. референдум, зам.-председателят на БСК отбеляза, че това не трябва да остава изолиран опит за допитване до данъкоплатците, а все по-често използван механизъм за пряка демокрация. В същото време, според него, въпросът на референдума беше твърде специфичен и труден за неспециалистите, което предопредели и ниската активност на гражданите.

Сред недостатъците на референдума, г-н Колев отбеляза и непълноценната информационна кампания, която в голямата си част се изчерпи с „рекламни“ клипове, призоваващи как да се гласува. „Обикновеният човек не получи необходимото количество аргументи „за“ и „против“, така че да си изгради позиция и да вземе информирано решение. Това също отблъсна хората от участие в референдума“, каза Камен Колев. Друг проблем, според него, беше некоректното обвързване на резултатите от референдума с потенциалния резултат от предстоящите парламентарни избори.

„Не на последно място, въпросът „за“ или „против“ изграждането на нови енергийни мощности е изцяло в компетенциите на изпълнителната власт – нейна е отговорността за вземането на решение. Отговорността за вземане на едно толкова важно за бъдещото развитие на икономиката ни решение беше прехвърлена върху обикновения гражданин, който не разполага с необходимата експертиза по въпроса“, изтъкна зам.-председателят на БСК.

“Вярваме в ползите от ядрената енергетика. Това е един високотехнологичен отрасъл, който освен преките ползи за енергийния баланс на страната, има и множество индиректни такива – привлича инвестиции, генерира работни места, укрепва експертния потенциал на работната сила и т.н. А да не забравяме, че българската икономика жизнено се нуждае от инвестиции, създаване на работни места и задържане на енергийния интелект в страната”, допълни Камен Колев.

В дискусията участваха още проф. Атанас Тасев – енергиен експерт, Геновева Петрова - изп.-директор на Алфа Рисърч, Камен Колев - зам.-председател на Българска стопанска камара, Илиян Василев - Център за изследване на Балканския и Черноморския регион, Руслан Стефанов – директор на Център за изследване на демокрацията, Петко Ковачев - Институт за зелена политика, Иван Хиновски - председател на Български енергиен форум, Станислав Георгиев - изпълнителен секретар на Български атомен форум, Валентин Николов -изпълнителен директор на АЕЦ "Козлодуй", Таско Ерменков - енергиен експерт, Константин Саменов – председател на БФИЕК, Владимир Аличков –член на УС на БФА, и други.

Събитието се проведе в рамките на проекта "Прозрачно управление" - поредица от събития по ключови въпроси на икономиката и енергетиката, които се организират за втора поредна година.