Дата: 11.04.2013

Източник: Информационна агенция "Cross"/novinite.com

Прочетено: 3688

Равнището на безработица през месец март 2013 г. е 11.8%, с 0.2 процентни пункта по-ниско от предходния месец. В бюрата по труда са регистрирани 388 523 безработни лица. Те намаляват с 4 225 лица спрямо февруари 2013 г. (докато през март 2012 г. безработните са се увеличили с 406 лица в сравнение с февруари 2012 г.). Търсенето на работна сила на първичния пазар на труда през месец март се активизира под влиянието на сезонния фактор. Значително нарастват започналите работа на първичния пазар на труда. Бюрата по труда активно устройват безработни на работа по схеми на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси" и програми за заетост.


Новорегистрираните безработни в бюрата по труда са 35 621. Частният сектор е освободил 44.7% от тях или 15 914 лица.
На работа през март са постъпили 20 933 безработни, с 3 688 лица повече спрямо предходния месец, основно поради ръста на постъпилите безработни на първичния пазар.
На първичния пазар през месеца са започнали работа 16 399 лица, с 4 268 повече от февруари 2013 г.


По схеми на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси" и програми за заетост са постъпили на работа 4 291 лица.


По насърчителни мерки са започнали работа 243 лица.
Търсенето на работна сила на първичния пазар в бюрата по труда за трети пореден месец нараства. Заявени са 16 436 работни места, с 5 698 места повече от предходния месец. Преобладаващата част от местата (11 596) са обявени от частния сектор. Делът му нараства със 7.7 процентни пункта до 70.6%.


През месец март 2013 г. най-много свободни работни места в бюрата по труда са заявени основно от сезоннозависимите дейности - от преработващата промишленост (3 938), от селското и горското стопанство (2 742), от търговията (1 939), от хотелиерството и ресторантьорството (1 657), от строителството (880), от транспорта (873) и др. Най-много се увеличават местата през месеца в селското и горското стопанство (с 1 808), в преработващата промишленост (с 1358), в хотелиерството и ресторантьорството (с 1 100), в търговията (с 536), в транспорта (с 479).
По схеми на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси" са заявени 2 887 работни места. От тях 2 454 места са по схема „Подкрепа за заетост", а 167 места - по схема „Отново на работа".


По програми за заетост са заявени 2 762 работни места. От тях 1 652 места са по НП „ОСПОЗ", а 818 места - по регионални програми.