15.04.2013

Международната рейтингова агенция прогнозира ръст на БВП от 1.2% за страната ни през тази година.

 

Нов доклад на международната рейтингова агенция Fitch съветва Полша, Чехия, Унгария, Румъния и България да осъществят допълнителни структурни реформи, с които да засилят своя икономическия растеж в бъдеще.

Рейтинговата агенция прогнозира, че БВП на петте страни от Централна и Източна Европа ще нарасне средно с 1.2% тази година. Данните за растежа отразяват общата тенденция към понижение в ЕС, започнала през първото тримесечие на 2008 г. Унгария е пострадала най-тежко със свиване на растежа с 0.6%, Румъния е регистрирала спад от 0.5%, следвана от България и Чехия със свиване на икономиката с около 0.1%.

До момента Полша се откроява, като най-успешната страна в региона в последните пет години с удивителен растеж от 14% на БВП, но миналата година то е нараснало само с 0.1% спрямо 3.4% през 2011 г.

Според румънското издание данните за първото полугодие показват, че доверието на потребителите е ниско в петте страни и се очаква безработицата да нарасне, като може да достигне дори 10% в региона, за първи път от 2006 г. Усвояването на структурните и кохезионни фондове от ЕС може да даде тласък на растежа, чрез увеличаването на публичните инвестиции. До момента обаче усвояването на еврофондовете е бавно и очакванията са трайни фактори да му попречат още повече.

Докладът на Fitch отбелязва, че вътрешното търсене е бил сериозен проблем за петте страни през 2012 г. и то е причина регионът да е по-беден в сравнение с Еврозоната. Полша обичайно има стабилно вътрешно търсене, но миналата година то е нараснало само с 0.1% спрямо 3.4% през 2011 г. Същата е тенденцията в Чехия и Унгария, но България и Румъния са изключение.

В тези страни вътрешното търсене е значително по-силно заради увеличаването на заплатите съответно с 6.3% и 1.2%, което е довело до по-високо потребление от страна на домакинствата.

Дата: 15.04.2013

Източник: livenews.bg

Прочетено: 4127