22.04.2013

вж. СНИМКИ ОТ СЪБИТИЕТО

Деветото национално състезание по компютърни мрежи за ученици се състоя на 20-21 април 2013 г. Събитието се организира от Министерство на образованието, младежта и науката, Софийски университет „Св. Климент Охридски”- Факултет по математика и информатика /ФМИ/ и Българската асоциация на мрежовите академии /БАМА/.

За девета поредна година във ФМИ на  Софийския университет се събраха над 90 ученици от цялата страна, като голяма част от тях са курсисти в Сиско академии в страната, други изучават мрежови технологии като част от програмите на училищата, а трети – самостоятелно изучаващи компютърни мрежи, убедени, че бъдеща професионална реализация в тази област е изключително перспективна.

Състезанието се проведе в два кръга -  теоретичен тест за всичките ученици от цялата страна и практически казус на Packet Tracer (софтуерен симулатор) за 14те финалисти.

За подготовката на теоретичния тест и практическия казус специалистите от ФМИ на СУ „Св. Климент Охридски” ползваха материали от програмата “Сиско мрежова академия”.

Проф. Красен Стефанов от ФМИ на СУ и председател на журито обяви имената на победителите.

2013 г. бе безапелационно годината на представителите на Националната природо-математическа гимназия "Акад. Л. Чакалов", лицей към СУ "Св. Кл. Охридски", които грабнаха първите три места.

На първо място се класира Стефан Николов, следван от Димитър Вулджев (и двамата от 12-ти клас), а трета бе единадесетокласничката Денислава Шентова.

Дванадесетокласниците, чийто резултат от теста и практическия казус на състезанието са над 5.50, получават правото да се обучават във Факултета по математика и информатика на СУ „Св. Климент Охридски“, без да се явяват на кандидат-студентски изпит.

Победителите, освен предметни награди от спонсорите – Телелинк, HP България, ICN.bg, Vmware, Сиско Системс, Българската Асоциация на Мрежовите Академии (БАМА), Българска Стопанска Камара, получават и едногодишна стипендия за следващата учебна година от МОМН, съгласно Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби

От името на организаторите приветствие поднесоха доц. Владимир Димитров, зам. декан на Факултета по математика и информатика на СУ, Силвия Кънчева, държавен експерт в МОМН и Теодора Борисова, председател на Българската асоциация на мреовите академии.

Обръщения към състезателите бяха изпратени от Президентството, както и от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Кристиан Кръстев.

Представителите на златните спонсори на събититето -  Любомир Петров, търговски директор Телелинк ЕАД и Преслав Павлов, директор „Отдалечени услуги” в Глобалния център на HP, споделиха нуждите на бизнеса от квалифицирани кадри и насърчиха младите участници да потърсят своята професионална реализация в България. Г-н Павлов, заяви готовността на Хюлет-Пакард да участва дейно в образователни инициативи с цел стимулиране развитиет на младото поколение в България в областта на ИКТ.

Ивета Петрова, специалист маркетинг и реклама в ICN.bg, традиционен спонсор на състезанието, обяви за старта на стажантска програма в компанията за летните месеци.  

Церемонията по награждаването се проведе в Националния център за подготовка на ученици за олимпиади, предоставящ отлични условия за конференции, състезания, семинари и др.

Българските състезатели по компютърни мрежи бележат изключителни успехи и на международните състезания по мрежи през последните години - завоювани първо отборно място през 2011 г., първо и второ място през 2008 г., трето място през 2007 и 2009 г.

За контакт:

Драгомир Димитров
Българска асоциация на мрежовите академии /БАМА/
drago@bana-bg.org
02 981 03 26
0888 33 11 53

Дата: 22.04.2013

Източник: БАМА

Прочетено: 3244