Дата: 03.06.2013

Източник: БНР

Прочетено: 2064

От Българската стопанска камара са предложили спешни мерки за намаляване на безработицата на социалния министър Хасан Адемов. Председателят на камарата Божидар Данев коментира, че най-лесно това ще стане с програми за субсидирана заетост: 

Тази мярка да се прилага само чрез бизнеса, не чрез общините, тоест, ако трябва да се почиства, да се дадат стимулираните работни места на бизнеса, който почиства. Ако трябва да се решават проблеми с инфраструктурата на общините, да се дадат на бизнеса, който прави инфраструктура. Има заделени средства. Вярно е, че част от тези пари са изхарчени от досегашното правителство, предното правителство, но все пак има налични, не искам да ви казвам колко милиона, това са детайли, които министърът може да ви каже, но има все още налични средства за временна заетост. Но тя е временна заетост. И второто, което му предложихме в тази област, преди всичко тя да бъде насочена към временна заетост, младежка заетост, на младежка възраст, което да бъде свързано и с тяхната квалификация, на тези хора. Говорим и нещо друго, помощите за безработни, да почваме да мислим там, където се дават помощи за безработни, да се иска и определена трудова заетост на тези хора.

От Хасан Адемов е поискан и механизъм, който да обвърже повишаването на възрастта за пенсиониране с продължителността на живота. Според Божидар Данев ранното пенсиониране трябва да се преразгледа:

Не може тези, които седят на телефон 112 да бъдат рискова група и да бъдат пенсионирани с 20 и няколко години стаж. Не може тези, които дават номерата в КАТ да бъдат в рискови професии и да получават ранно пенсиониране. Не може тези, които носят чанти или са в академията на МВР да смятаме, че имат риск в своето занятие, професионално занятие и да ги пенсионираме предварително. По същия начин и в Министерство на отбраната, и по същия начин и в правораздаването.

Българската стопанска камара е настояла и за изработването на нов Кодекс на труда.