Дата: 06.06.2013

Източник: Радио Фокус

Прочетено: 3150

Водещ: Г-н Данев, премиерът Пламен Орешарски заяви, че ситуацията в страната никога не е била толкова зле. Пред какви проблеми е изправен българският бизнес и ще успее ли новото правителство да му осигури спокойствие?

Божидар Данев: Аз не зная. Важното е да има добри намерения и да започне да изпълнява тези намерения. Разбира се, бизнесът е силно обезпокоен от развитието в последните години на средата. Точен индикатор за състоянието на бизнес средата е срутването на България в оценките за конкурентноспособност за 3 години с 20 места, от 38-о на 57-о място, между 60 страни и ръстът на износа на капитал от страната с 60 на сто, от 170 милиона долара, нарастване с 100 милиона долара, на 270 милиона долара износ за една година. Така, че това са точни индикатори. Да не отивам към тези подробности, че 46 на сто от българския бизнес има нула заети, че намаляват драматично малките и средни предприятия поради редица популистки действия на предходното правителство. Какво искаме, разбира се, това е същественото? Първо, предвидимост, както на нормативната уредба, така и на оперативната среда. Не може закони да влизат с гласуване в петък, до понеделник. Без необходимата оценка на въздействието, икономическото, социалното, изобщо върху цялостното състояние на българската икономика. Така, че това, което първо искаме, това, което поне се заявява, че всички законови измерения оттук нататък ще бъдат с необходимата оценка на въздействието, а дори, защо не, и това, което предвижда Законът за нормативните актове, след тяхното въвеждане 6 месеца да се провежда нова оценка на въздействието. Защо казвам – предвидимост и на оперативната среда. Ние в момента сме вече 6 юни. Ние не знаем каква ще бъде цената на енергията от 1 юли. Кажете кой инвеститор ще вземе решение за инвестиции, ако не знае каква ще бъде цената на енергия, като се говори за замразяване за битовите потребители цената, а това замразяване трябва да е поеме от някой, по всяка вероятност от бизнеса. Т. е., няма предвидимост в оперативната среда, каква ще бъде цената. Защо няма проблеми в цената на горивата? Защото, всички знаят, там има предвизимост, следи се пазарът. Т. е., ние, крайно време е, и в цената на електроенергията, в цената на газта, да започнем да въвеждаме либерализация на пазара, за да може да има предвидимост и да има яснота в развитието на тези пазарни условия, които са необходими за бизнеса. Другото сериозно направление, в което държавата трябва да положи усилия, това са плащанията, включително и на общините, не само на държавата към бизнеса, при включително връщането на данък добавена стойност и акцизите. Заявява се, че ще бъде в рамките на 30 дни. Надяваме се, че така ще бъде. За мен, банката за развитие също трябва да вземе съществена роля, да предложи достатъчно финансови пакети от типа на факторинг, за да може да сконтира вземания, които има бизнесът от държавата, да може много бързо да възстановява наличните средства, които трябва да има в бизнеса. И нещо, което е много съществено – драстично намаление на таксите на регулативните режими и там, където държавата се опитва да бъде конкурент на бизнеса, където има конфликт на интереси. Трябва да говорим за едно драстично намаление на таксите, което е независимо от закона, който беше гласуван, че те трябва да отговарят на разходите за тяхното обслужване. Не се изпълнява тази законова норма.

Водещ: Ето, следващата седмица ще има среща именно за намаляване на административните такси.

Божидар Данев: Надяваме се. Не може извозването на един контейнер в Бяла да струва 37 лв., а в Несебър да струва 17 лв. Това са абсурди. Не може, извинете, Търговският регистър да бъде приходна агенция и да носи 40 милиона или 50 милиона долара на фиска, след като той е Търговски регистър. Държавата да го преотстъпи на бизнеса, за да може бизнесът да го води. За какво й е на държавата Търговският регистър? Защо той трябва да бъде приходна агенция. Това, което ще бъде наше предложение, не е разбира се коректно да кореспондираме чрез медиите с правителството, но обществото трябва да знае, всички такси и всички глоби да влизат в бюджета, а не в институциите, които ги налагат. За да няма обратна връзка към състава на съответните институции, на съответните ведомства, че те се облагодетелстват с тези постъпления.

Водещ: Но, смятате ли, г-н Данев, че новото правителство ще се вслуша в гласа на бизнеса?

Божидар Данев: Надяваме се. Ако искаме да лекуваме икономиката, която е в много тежко състояние, трябва това нещо да го направим. Трябва да направим регулация на монополите, регулация на картелите, които притискат българския бизнес и българското общество. Не е възможно огромните такси, които се плащат за правораздаване, независимо от размера на иска, или огромните такси на нематериалните услуги. Има много неща, за които може да си говорим. На практика, бизнесът е лишен от правораздаване поради размера на таксите, които плаща.

Водещ: За този рекет, оказван над бизнеса през последните години, за който говорят новите управляващи в последните седмици, как да се преборим с него, какви мерки трябва да бъдат предприети?

Божидар Данев: Най-добрата мярка е електронно правителство, за да може физически да бъде откъсната администрацията от бизнеса и от гражданите. Това е един от най-мощните инструменти за битка с корупцията, за битка с рекета, за битка със своеволията на администрацията, която може да не е диктувана от изпълнителната власт, а просто да бъде проявление на безконтролност на чиновниците в тази администрация. Така, че единственият добър и мощен инструмент, това е електронното правителство. Ние многократно казваме и предлагаме многократно за държавата – дайте да възложим на чужд изпълнител, който е направил такива правителства и в Холандия, и във Финландия, и в Естония, и вече в Грузия, и да има екшън-план, както се казва, пътна карта, кога ще бъде въведено електронното правителство, а не всичко да отлагаме за бъдещето. Дори, ако си спомняте, г-н Бойко Борисов обеща, че след 10 месеца ще имаме електронно правителство, след посещението в Естония, където видя решителните постижения на това електронно правителство. Дори със сметка на заем, ако трябва да вземем, но да може да се осъществи това електронно правителство, тъй като то ще доведе до повишаване на ефективността на управление на нашата държава и на нашата икономика.

Водещ: Социалният министър Хасан Адемов се обяви за законови промени, които да осигурят по-гъвкава заетост. Какво означава това за бизнеса?

Божидар Данев: Това означава пълна либерализация на пазара на труда, за която говорим отдавна. Ние твърдим, че Кодексът на труда е морално остарял. Той е от 1986 година и не отговаря нито на промяната на собствеността, нито на промяната в индустриалното движение в страната. България се отличава от другите европейски страни основно, че липсва гъвкавост на пазара на труда. Ние в момента сме в кризисна ситуация и временно трябва да осигурим работни места, каквито и да е. Но за следващата година трябва да осигуряваме качествени и устойчиви работни места, за да може България да просперира, да има висок жизнен стандарт и съответно високи доходи, които да посрещнат предизвикателствата на международните пазари в изменението на цените.

Водещ: Първите крачки на кабинета „Орешарски” трябва да бъдат именно стабилизиране на икономиката и връщане доверието на инвеститорите. 

Божидар Данев: Връщането на доверието на инвеститорите, защото не се ли обърне трендът, да започнат да растат инвестициите в страната, ние никога няма да разрешим проблема с безработицата трайно и устойчиво.

Цветелина ПИШИКОВА