Дата: 11.06.2013

Източник: Радио „Фокус”

Прочетено: 2592

Председателят на Българската стопанска камара – Божидар Данев, в интервю за сутрешния блок "Добро утро, България" на Радио "Фокус"

Водещ: Предстои ни разговор за бизнес средата у нас, а поводът - министър-председателят Пламен Орешарски вчера започна консултации с представители на работодателските организации, синдикатите, неправителствения сектор и на протестиращите. С цел разработването и приемането на мерки, които да доведат до подобряване на бизнес климата в България. Добро утро, на председателя на Българската стопанска камара Божидар Данев. 

Божидар Данев: Добро утро. 

Водещ: Нека да започнем с това как определяте бизнес климата у нас – лош, поносим, добър?

Божидар Данев: Вижте, по-добре ние да не го определяме като даваме квалификации, но може да дадем точни цифри. За три години инвестициите в страната са свити със 79 на сто, а шест и половина пъти чуждестранните инвестиции. Миналата година, само 60 на сто се е увеличило бягството на капитал от страната в съседни страни. Това е мисля точен индикатор за състоянието на бизнес климата в страната и ясна индикация за загуба на работни места, които бих казал достигнаха драматичната величина от 400 000. Така, че това са индикаторите. Оставете нашите оценки и прилагателните, които се слагат пред подобни твърдения. Дайте да следим икономическите индикатори и да видим защо това става. Или още един индикатор ще ви дам. Не може за три години страната ни да се срине, от 38 място на 57 място, с 20 места в международните класации по конкурентоспособност между страни също в икономическа криза. Така, че постоянното извинение - икономическата криза няма основание. 

Водещ: И защо се стигна до това в крайна сметка, господин Данев?

Божидар Данев: "Добро управление", госпожо. 

Водещ: Разбрах ви. 

Божидар Данев: Това е нивото. 

Водещ: Как определяте срещата с премиера Орешарски, какво разисквахте на нея?

Божидар Данев: Най-важното е, че ние имаме комуникация с този човек. Не говоря за партийни ориентации, дали били коалиции, дали не били коалиции. 

Водещ: Разбира се. 

Божидар Данев: Ние имаме комуникация с този човек, ние се разбираме като говорим един с друг. И с него и с другите членове на правителството, които присъстваха на срещата. Знаете, там беше и финансовият министър, там беше и министърът на икономиката, там беше и министърът на труда и социалната политика. С всички с тях имаме общ език, ние се разбираме. Аз често давам един такъв, може би краен пример. Когато ти възлагаш на някой да почиства и той не разбира от чистота, ти нямаш комуникация с него, защото той не разбира, какво е чисто. По същия начин, когато разговаряхме с някои предишни хора в управлението ние просто нямахме комуникация. Те не разбират, за какво говорим. Този път ние за пръв път срещнахме хора, които разбират какво предлагаме и за какво говорим. Ние предложихме един пакет. Един голям пакет с девет подпакета и 48 предложения. Представете си, да може да генерираме 48 мерки, с които може да се подобри бизнес климата. Това означава, че нещата са действително затлачени в икономиката. Така, че ние пратихме до всички медии този пакет от предложения, който би могъл да промени доста сериозно бизнес климата в страната. Първата индикация за подобряване на средата е ако се обърне тренда на инвестициите. Да се повиши доверието към българската икономика. Доверието към общото състояние на страната ни. Като започнем от отношение с администрацията, отношението със съдопроизводството, което е също един много важен проблем за българския бизнес и за чуждестранните инвеститори. 

Водещ: Това ли са първите стъпки?

Божидар Данев: Ние дискутирахме основно по три основни теми с министър-председателя. Едната е подобряването на бизнес климата, общата тема. Втората е преглед на регулативните режими и възможното намаляване на тези регулативни режими и свързаните с тях такси и съответно скоростите на издаването на тези разрешителни. Бих казал или инвестиционни режими. Третата тема бяха обществените поръчки. Ние всички сме свидетели на деформациите в обществените поръчки, които особено в условията на криза имат ключово значение за развитието на икономиката. Както знаете, бяха извадени цифри, които са стойности, които са драматични. 98 на сто обемите от обществените поръчки се поемат в две на сто от фирмите. Ако това не е индикатор за търговия с влияние. Вчера господин министър-председателят употреби един израз, ще си позволя да го цитирам. "Може би на бюрото на някои хора от административния апарат има касички отстрани. Хубаво и е време да запечатаме тези касички". 

Водещ: Дано да успеете съвместно. 

Божидар Данев: Надяваме се. Нека да бъдем оптимисти, да се опитаме да обърнем трендовете в икономиката, които във всички случаи вървят в негативна посока. Да се надяваме, че ще има повече инвестиции, повече работни места. Оттам по-добри доходи след, разбира се, като се раздвижи икономика и просперитетът на нацията. 
Водещ: Вие вече споменахте, а не е и тайна, че много бизнесмени предпочетоха да изнесат бизнеса си извън страната ни. Как този процес може да се върне обратно, има ли шансове?
Божидар Данев: Единственото нещо е доверие. Доверие в бизнес средата, която както казах включва много компоненти. Действие на администрацията, действие на общините, действие на правораздавателната система. От изключително значение. Тъй като говорим за правораздавателната система кажете ми, може ли да си позволи малкият и средният бизнес да търси правата си от държава и общини, когато само съдебните такси стигат до 8 – 10% от предявения иск към държавата, или към общините, или към главния изпълнител на определена обществена поръчка. И то говорим само за таксите към правораздаване. Не говорим за разходите за адвокати, които са горе-долу съизмерими с тези такси. Значи, станаха 20 на сто. Разходите за вещи лица и за експертизи, т.е. отива към 23 и 25 на сто от иска. Кой може да си го позволи. И на практика малкият и средният бизнес е лишен от правораздаване в страната ни. И в това отношение направихме, мисля, конструктивни предложения на правителството. Ако може да се свалят малко административните окови на бизнеса. 

Водещ: Набелязали сте мерки в тази насока, доколкото ви разбирам?

Божидар Данев: Да. Ние предлагаме едно радикално решение и малко да се притисне преовораздавателната система. Тъй като там делата траят от три до осем години. Представете си, какво означава за един бизнес три до осем години да му се бавят средства, които той законово трябва да получи. Предлагаме следното. При започване на съдебните процедури да се носи само 20 на сто от необходимата такса. А цялата такса да се изплати след издаване на осъдителната присъда от този, който е загубил делото. 
По този начин да се притиска и правораздавателната система и да съкращават сроковете, за да получи реално средствата си и не искателят да търси парите си от загубилия делото, а държавата да си събира парите от този, който е загубил делото. Така, че това е една принципна постановка, която може да повиши доверието в съдопроизводството и в правораздаването. И да придвижи доста сериозно нещата. Ние сме много странна страна. Направихме специализирани съдилища за престъпност. Някои съсловни групи искат трудови съдилища. Трябва да имаме търговски съдилища, за да има бързо съдопроизводство ако искаме да имаме икономика, която отговаря на международните стандарти. 

Водещ: Доколкото ви разбирам, постигнали сте консенсус на вчерашната среща?

Божидар Данев: Напълно. Точно това. Срещата беше изключително коректна. Имаше диалог. Имаше разговор, което е рядко човек с министри и с министър-председател да постигне такава добра комуникация, каквато вчера имахме. За радост, днес говорих и с представителите на синдикатите, те също са доволни от проведените разговори. Което е много съществено. Двете страни в индустриалните отношения да бъдат единни в търсенето на конструктивни решения. 

Ева БРАНИМИРОВА