Дата: 26.07.2013

Източник: БСК

Прочетено: 2849

Заместник-председателят на БСК Камен Колев се срещна с представители на Българската асоциация на консултантите по европейски проекти. В рамките на срещата, в която участва и главният директор Кирил Желязков, бяха дискутирани проблемите на подготовката, управлението и отчитането на проекти, насочени към усвояването на финансовия ресурс от различните европейски фондове и програми за периода 2007 – 2013 година.  

От страна на асоциацията участваха Кристина Цветанска – председател на управителния съвет на Българска асоциация на консултантите по европейски програми и Евгений Иванов.

Основният акцент в дискусията бе поставен върху възможността от по-тясно сътрудничество между БСК и БАКЕП в областта на усъвършенстването на процедурите и нормативната база при подготовката и управлението на проекти по отделните оперативните програми на ЕС в България. Отчетени бяха досегашните затруднения, срещани от представителите на индустрията, от фирмите и браншовите организации, както при кандидатстването, така и при използването на различни финансови инструменти за гарантиране на неоходимите финансови ресурси и за „мостово кредитиране“ при изпълнението на проектите. 

Особено внимание бе поставено върху възможността да се координират действията на БСК и БАКЕП при популяризирането на възможностите за финансова подкрепа на предприемачите чрез подготовката и изпълнението на  проекти по отделните програми за периода 2014 – 2020 година.