Дата: 10.09.2013

Източник: НАФОТС/БСК

Прочетено: 2679

„Управителният съвет на Националната асоциация на фирмите, охраняващи с технически средства (НАФОТС)[1] подкрепя започнатите реформи в МВР и адмирира намеренията на Министерството да приложи политики за партньорство с компаниите от сферата на частните услуги за сигурност.“ Това каза на пресконференция днес (10.09.2013 г.) председателят на УС на НАФОТС Илиян Панчев.

Повод за изразената позиция е декларираното от страна на министъра на вътрешните работи Цветлин Йовчев намерение за закриване на т.нар. съпътстващи дейности на МВР и, в частност – Сектор „Сигнално-охранителна дейност“ (СОД).

Председателят на УС на НАФОТС определи това решение на МВР като първа стъпка в посока подобряване на бизнес средата в сферата на частните услуги за сигурност. Той припомни, че от години председателстваната от него организация поставя въпроса за премахване на възможността финансирани от държавния бюджет (респективно – от данъкоплатците) структури да упражняват конкурентна на частния сектор дейност, особено когато същите тези структури се явяват контролиращ и лицензиращ орган.

Илиян Панчев припомни, че съгласно Закона за частната охранителна дейност, МВР е лицензиращ, контролиращ и санкциониращ орган по отношение на частната охранителна дейност. Същевремено, по реда на чл. 76 и 77 от ЗМВР министерството е участник на пазара на охранителни услуги и, в това си качество, е конкурент на частните охранителни фирми. Като институция, контролираща дейността на частните охранителни фирми, МВР има достъп до информация относно дейността на своите конкуренти, вкл. данни, представляващи търговска тайна, респективно – могат да ползват това в своя полза. Не е за пренебрегване и фактът, че представители на МВР участват в процедурите за обществени поръчки (най-често за охрана със сигнално-охранителна техника и видеонаблюдение). Не на последно място, структурите на МВР извършват лицензионна търговска дейност, използвайки държавен ресурс (автомобили, техническо оборудване, държавни служители и т.н.), който се формира от данъците на физическите и юридическите лица от охранителния бранш, явяващи се конкуренти на МВР в тази област. Във връзка с всичко това, членовете на НАФОТС нееднократно са изразявали становище, че на пазара на частните услуги за сигурност е наложена непазарна, неевропейска и нелогична практика от страна на държавните органи по отношение на българските частни охранителни фирми.

„Държавата трябва да разработва стратегии и политики в съответната област, а не да извършва търговска дейност и да предоставя услуги на крайни потребители, тъй като това води до нарушение на пазарните принципи и до нелоялна конкуренция спрямо частния сектор“, категоричен бе Илиян Панчев. Той благодари на Българската стопанска камара за разбирането и подкрепата, като подчерта, че това е единствената национална бизнес организация, която е съдействала ефективно на фирмите от сферата на частните услуги за сигурност в битката им срещу нелоялната конкуренция от страна на МВР. По този повод УС е взел решение да награди изпълнителния председател на БСК Божидар Данев с почетния знак на НАФОТС, съобщи Илиян Панчев.

„Членовете на НАФОТС декларират своята готовност за взаимодействие със структурите на МВР в посока постигане на общите цели, свързани с опазването на имуществото и сигурността на гражданите и фирмите“, каза още председателят на браншовата организация.

Татяна Иванова – изпълнителен секретар на НАФОТС, съобщи, че през м. Август т.г. успешно е приключило тестването сред служителите на фирмите за охрана на професионалните стандарти, създадени в рамките на проект “Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони”. Проектът се осъществява от Българската стопанска камара по ОП „Развитие на човешките ресурси“, а сектор „Охрана и сигурност“ е един от 20-те пилотни икономически сектора, за които се въвеждат компетентностни модели (професионални стандарти) за 20 ключови длъжности. На този етап професионалните стандарти са доброволни, но амбицията на НАФОТС е те да се превърнат в задължителни за фирмите от сектора, така че да се гарантира не само качеството на предлаганата услуга, но и професионалното и кариерно развитие на заетите. „Гордеем се, че сме първите в Европа, които въвеждат професионални стандарти в частните услуги за сигурност и вече има заявен сериозен интерес към тази наша дейност от страна на EURALARM“, заяви Татяна Иванова.

 


[1] Национална асоциация на фирмите охраняващи с технически средства  (НАФОТС) е сдружение на частни охранителни фирми, с над 10-годишна история. Асоциацията е член на Българска стопанска камара ; Европейската асоциация – EURALARM, на Консултативния съвет по въпросите на частната охранителна дейност, съгласно изискванията на ЗЧОД  при ГД НП